Aktuality

Pro naše gymnázium hledáme od 1. 9. 2014  učitele(ku) základů společenských věd a občanské výchovy. Jedná se o zástup za mateřskou dovolenou. Nabídky spolu se životopisem zasílejte na email reditel@gymlit.cz

Seznamy knihy doporučených k četbě pro nižší gymnázium naleznete v sekci Pro studenty -> Materiály k výuce -> Doporučená literatura pro nižší gymnázium nebo klikněte zde.

Zahradní slavnost se koná ve středu 11.6.2014 od 16:00.  Všichni jsou srdečně zváni.

Rozřazovací testy z AJ  pro přijaté žáky se konají dne 11. 6. 2014 od 14.30 v budově školy. Délka trvání testu cca 30 – 45 minut, test je interní záležitostí školy a má informativní charakter pro vyučující a vedení školy. Nemůže-li se žák(yně) ze závažných důvodů dostavit v uvedeném termínu, náhradní termín je vypsán na  16. 6. 2014 od 9.00.

Organizační schéma:

Termín

Předmět (délka testu)

Čas     4.F

Čas      4.G

Ředitel školy vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení na školní rok 2014/2015 - čtyřleté studium. Přihlášky je možno (i osobně) podávat do 6. června 2014, spolu s kopiemi vysvědčení 8.ročníku a 1.pololetí 9.ročníku. Kritéria přijetí platí stejná jako v 1. kole přijímacího řízení (ke stažení  zde).

Pro školní jídelnu přijmeme pomocnou kuchařku jako zástup za mateřskou dovolenou. Další informace u vedoucí školní jídelny p. Krýdové (tel. 286028320).