Aktuality

O podobě školních mikin našeho gymnázia můžete hlasovat zde.

Burza učebnic se koná ve středu 3. 9. 2014 od 11:45 do 13:25 v tělocvičně školy.

Termíny didaktických testů a písemných prací státní (společné) části maturitní zkoušky lze nalézt na webových stránkách www.novamaturita.cz. Profilová (školní) část maturitních zkoušek je pak naplánována na 2. 9. 2014 (od 14:00) - opravný termín pro písemný test z anglického jazyka a 11. 9.

Pro naše gymnázium hledáme od 1. 9. 2014  učitele(ku) základů společenských věd a občanské výchovy. Jedná se o zástup za mateřskou dovolenou. Nabídky spolu se životopisem zasílejte na email reditel@gymlit.cz

Seznamy knihy doporučených k četbě pro nižší gymnázium naleznete v sekci Pro studenty -> Materiály k výuce -> Doporučená literatura pro nižší gymnázium nebo klikněte zde.

Zahradní slavnost se koná ve středu 11.6.2014 od 16:00.  Všichni jsou srdečně zváni.

Rozřazovací testy z AJ  pro přijaté žáky se konají dne 11. 6. 2014 od 14.30 v budově školy. Délka trvání testu cca 30 – 45 minut, test je interní záležitostí školy a má informativní charakter pro vyučující a vedení školy. Nemůže-li se žák(yně) ze závažných důvodů dostavit v uvedeném termínu, náhradní termín je vypsán na  16. 6. 2014 od 9.00.