Ředitelka PhDr. Jaroslava Kuchařová 286 028 336 kucharova@gymlit.cz
Statutární zástupkyně ředitelky,

kontaktní osoba pro oblast GDPR

Mgr. Olga Kučerová 286 028 338 kucerova@gymlit.cz
Zástupkyně ředitelky PhDr. Dana Brdková 286 028 339 brdkova@gymlit.cz
 Výchovná a kariérní poradkyně,

koordinátorka pro nadané

Mgr. Hana Vrbecká Procházková 286 028 311 prochazkova@gymlit.cz
Školní metodička prevence Mgr. Jana Vyhlídalová 286 028 323 vyhlidalova@gymlit.cz
Koordinátorka pro environmentální výchovu Mgr. Zuzana Klopacz 286 028 328 klopacz@gymlit.cz
Koordinátor ICT Mgr. Martin Feber 286 028 335 feber@gymlit.cz
Asistentka ředitelky Jana Horčičková 286 028 331 horcickova@gymlit.cz
Majetková účetní, fakturantka Iva Benková 286 028 337 benkova@gymlit.cz
Ekonomka – rozpočtářka Ivana Čížková 286 028 339 cizkova@gymlit.cz
Hospodářka Jaroslava Vrňáková 286 028 333 vrnakova@gymlit.cz
Školník Martin Procházka 286 028 319 skolnik@gymlit.cz
Vedoucí škol.jídelny Eva Krýdová 286 028 320 krydova@gymlit.cz
Adresa datové schránky vtydicc