ZÁŘÍ
Maturitní zkoušky – opravné 4. 9. a 18. 9. 2018
Zahájení školního roku – nástup žáků (školní hřiště) 7. 9. 2018
Seznamovací pobyt v Holanech (1.A,1.G,1.F) 10. 9. – 16. 9. 2018
Projektový týden (ostatní třídy) 10. 9. – 14. 9. 2018
ŘÍJEN
Podzimní prázdniny 29. – 30. 10. 2018
LISTOPAD
Třídní schůzky  28. 11. 2018
PROSINEC
Den otevřených dveří 12. 12. 2018 (od 17:00)
Vánoční akademie 19. 12. 2018
Vánoční prázdniny 22. 12. 2018 – 2. 1. 2019
LEDEN
Den otevřených dveří 9. 1. 2019 (od 17:00)
Start přípravných kurzů 16. 1. 2019
Uzavření klasifikace 22. 1. 2019 (do 14:00)
Ukončení 1.pololetí 31. 1. 2019
ÚNOR
Pololetní prázdniny 1. 2. 2019
Příjímací zkoušky nanečisto (1. termín) 6. 2. 2019 (od 14:30)
Maturitní ples a imatrikulace žáků prvních ročníků a kvint 9. 2. 2019
Jarní prázdniny 18. 2. – 22. 2. 2019
BŘEZEN
Přijímací zkoušky nanečisto (2. termín) 13. 3. 2019 (od 14:30)
DUBEN
Profilová část maturitní zkoušky (písemná a praktická zkouška) 15. – 17. 4. 2019
Třídní schůzky 10. 4. 2019
Maturitní písemná práce z Čj 10. 4. 2019
Maturitní písemná práce z CJ 11. 4. 2019
Přijímací zkoušky – 4leté studium (zadáváno CERMATem) 12. 4. 2019, 15. 4. 2019
Přijímací zkoušky – 8leté studium (zadáváno CERMATem) 16. 4. 2019, 17. 4. 2019
Velikonoční prázdniny 18. 4. 2019
Uzavření klasifikace (maturanti) 25. 4. 2019
Poslední zvonění 30. 4. 2019
Ukončení šk. roku (maturanti) 30. 4. 2019
KVĚTEN
Společná část maturitní zkoušky (didaktické testy a písemné práce) 2. 5. – 10. 5. 2019
Náhradní termín přijímacích zkoušek (zadáváno CERMATem) 13. 5. 2019, 14. 5. 2019
Dny přípravy na maturitu 10. 5. – 17. 5. 2019
Profilová část maturitní zkoušky a společná část dílčí ústní zkoušky 20. 5. – 24. 5. 2019
Testování devátých tříd (4.F, 4.G) 20. 5. – 24. 5. 2019
ČERVEN
Rozřazovací testy (nově přijaté první ročníky) 12. 6. 2019
Uzavření klasifikace 19. 6. 2019 (do 14:00)
Třídní schůzky (nově přijaté první ročníky) 19. 6. 2019 (od 17:00)
Projektový týden (školní exkurze) 24. – 25. 6. 2019
Sportovní den školy 27. 6. 2019
Ukončení šk. roku – vydávání vysvědčení 28. 6. 2019
ČERVENEC, SRPEN
Hlavní prázdniny 29. 6. – 1. 9. 2019
Nástup – pedagogové 27. 8. 2019