rozvrh hodin

harmonogram

suplovani

Důležité kontakty

Ředitelka PhDr. Jaroslava Kuchařová 286 028 336 kucharovaZAVgymlit.cz
Statutární zástupce ředitele Mgr. Olga Kučerová 286 028 338 kucerovaZAVgymlit.cz
Zástupce ředitele      
Školní metodička prevence a výchovná poradkyně Mgr. Hana Vrbecká Procházková 286 028 311 prochazkovaZAVgymlit.cz
Asistentka ředitele Jana Horčičková 286 028 331 horcickovaZAVgymlit.cz
Ekonomka Blanka Hallová 286 028 337 hallovaZAVgymlit.cz
Účetní+administrativa Jaroslava Vrňáková 286 028 333 vrnakovaZAVgymlit.cz
Školník Martin Procházka 286 028 319  
Vedoucí škol.jídelny Eva Krýdová 286 028 320 krydovaZAVgymlit.cz

Copyright © Gymnázium, Praha 9, Litoměřická 726. Všechna práva vyhrazena.