rozvrh hodin

harmonogram

skolni jidelna

Důležité kontakty

Ředitelka PhDr. Jaroslava Kuchařová 286 028 336 kucharovaZAVgymlit.cz

Statutární zástupkyně ředitelky,

kontaktní osoba pro oblast GDPR

Mgr. Olga Kučerová 286 028 338 kucerovaZAVgymlit.cz
Zástupkyně ředitelky PhDr. Dana Brdková 286 028 339  brdkovaZAVgymlit.cz

 Výchovná a kariérní poradkyně,

koordinátorka pro nadané

Mgr. Hana Vrbecká Procházková 286 028 311 prochazkovaZAVgymlit.cz
Školní metodička prevence Mgr. Jana Vyhlídalová 286 028 323 vyhlidalovaZAVgymlit.cz
Koordinátorka pro environmentální výchovu Mgr. Zuzana Klopacz 286 028 328 klopaczZAVgymlit.cz

Koordinátor ICT

Mgr. Martin Feber 286 028 335 feberZAVgymlit.cz
Asistentka ředitelky Jana Horčičková 286 028 331 horcickovaZAVgymlit.cz
Majetková účetní, fakturantka Blanka Hallová 286 028 337 hallovaZAVgymlit.cz
Hospodářka Jaroslava Vrňáková 286 028 333 vrnakovaZAVgymlit.cz
Školník Martin Procházka 286 028 319 skolnikZAVgymlit.cz
Vedoucí škol.jídelny Eva Krýdová 286 028 320 krydovaZAVgymlit.cz
Adresa datové schránky vtydicc

Copyright © Gymnázium, Praha 9, Litoměřická 726. Všechna práva vyhrazena.