rozvrh hodin

suplovani

Rada rodičů

Rada rodičů je spolek spolupracující s naším gymnáziem. Každá třída v něm má jednoho zástupce z řad rodičů, vedení je tříčlenné. V současnosti je předsedkyní p. Martina Marešová, dalšími dvěma členy jsou p. Petra Bergmannová a p. Jiří Bulant. Rada se schází přibližně jednou měsíčně.

Rada rodičů spravuje finanční prostředky vybrané formou rodičovských příspěvků. Pro jejich zaplacení lze využít i převod přímo na účet sdružení. Účet je vedený u Fio banky a jeho číslo je 2100671476/2010. Variabilním symbolem je rodné čislo žáka (do zprávy pro příjemce se uvádí JMÉNO a PŘÍJMENÍ DÍTĚTE a TŘÍDA).

Stanovy spolku

Copyright © Gymnázium, Praha 9, Litoměřická 726. Všechna práva vyhrazena.