rozvrh hodin

suplovani

Budova a vybavení

Laboratoře a odborné učebny

Pro výuku biologie je zařízena speciální multimediální učebna a biologická laboratoř. Zařízení učebny umožňuje pomocí počítače přenášet dataprojektorem obraz na plátno. Dále je možno zabtrazit výstup audio i video zařízení, obraz z vlastního video-mikroskopu, videokamer (se čtecím zařízením), a zpětného projektoru. Laboratoř biologie je vybavena šestnácti samostatnými pracovními místy pro mikroskopování a biochemické pokusy. I v ní je zařízení pro videoprojekci. Žáci mají k dispozici sbírky hornin a minerálů, soubory mikropreparátů pro botaniku, zoologii i biologii člověka, trojrozměrné modely a aktuálně doplňovanou odbornou knihovnu. Videotéka (filmy, videoprogramy, diapozitivy a CD a DVD -ROMy) zahrnuje i protidrogovou prevenci a ekologickou výchovu.

Mezi další odborné učebny patří laboratoř chemie a fyziky, která je vybavena 6 počítači. Obě laboratoře jsou uzpůsobeny pokusům, které žácii provádějí za dozoru příslušného profesora.

V naší škole jsou také dvě počítačové učebny s dataprojektory. Žácii mohou po domluvě tyto učebny navštěvovat pro soukromé účely. Samozřejmě dodržují pravidla, která si mohou přečíst přímo v učebně. Všechny učebny a kabinety jsou vybaveny alespoň jedním počítačem.

Sportoviště

Gymnázium se řadí mezi nejlépe vybavené školy pro sportovní vyžití žáků. Žácii mohou v rámci Školního sportovního klubu využívat sportoviště ve volném čase. Je zde k dispozici hřiště s umělou trávou 40 krát 20 m pro odbíjenou, basketbal i malou kopanou; dále stadion, který má 250 m dlouhou běžeckou dráhu s umělým povrchem se 130 m dlouhou rovinkou. Uprostřed stadionu je hřiště s umělým povrchem použitelné pro malou kopanou, tři kurty pro tenis a odbíjenou, které by bylo možné využít i pro basketbal. Je zde také sektor pro skok vysoký a daleký s umělým povrchem a sektor pro vrh koulí. Nově bylo vybudovánio hřiště na softball, t- ball.Kromě ploch s umělým povrchem je také možné využívat ještě hřiště s asfaltovým povrchem pro basketbal a odbíjenou. Pro uspořádání turnajů lze využívat souběžně čtyři kurty s umělým povrchem a jeden kurt s asfaltovým povrchem pro odbíjenou a dvě hřiště pro basketbal, z toho jedno s asfaltovým povrchem. Škola sjednává pronájem sportovišť i tělocvičen s jednotlivými sportovními kluby i jednotlivci.

Školní knihovna

Žácii mohou navštěvovat také školní knihovnu, ve které se nachází mnoho zajímavých titulů. Najdete zde knihy do povinné četby, slovníky, různorodou poezii a prózu a další... Nezapomeňte navštívit také naše anglické oddělení knihovny!

Školní jídelna

Školní jídelna je nově vybavena nábytkem, samozřejmostí je on-line výběr jídla.

Copyright © Gymnázium, Praha 9, Litoměřická 726. Všechna práva vyhrazena.