rozvrh hodin

harmonogram

suplovani

Kandidáti pro volbu do Školské rady

Kandidáti do Školské rady za rodiče a zletilé žáky
Titul Jméno Osobní údaje Třída
JUDr. Barbara Červenková Předsedkyně spolku Rada rodičů od roku 2017, člen Rady rodičů od roku 2013. Zaměstnání: právník, praxe při poskytování právních služeb subjektům působícím v oblasti vzdělávání na všech úrovních. Při činnosti ve školské radě budu usilovat o aktivnější a efektivnější zapojení zřizovatele do provozu a správy školy s cílem umožnit realizaci plánované strategie rozvoje školy. Je mým zájmem adekvátně reprezentovat zájmy zastupovaných rodičů a zajistit dostatečnou komunikaci mezi školskou radou, Radou rodičů Gymnázia Litoměřická, rodiči a studenty. 5.G
paní Petra Procházková Zaměstnání: administrativa a finance v bezpečnostní agentuře, děti: dcera 17 let - studentka 6.F GML, syn 13 let - žák ZŠ. Od roku 2012 jsem členkou Rady rodičů, od roku 2016 jsem členem vedení Rady rodičů a spravuji účet sdružení RR. Protože mi není lhostejné, kdo a jakým způsobem vzdělává naše děti, rozhodla jsem se kandidovat do školské rady. 6.F
Ing. Simona Randová

Zaměstnání: projektový nákup v automobilovém průmyslu, děti: dcera 17 let - studentka 6.G GML, syn 13 let - žák ZŠ. Od roku 2012 jsem členkou Rady rodičů.

Můj cíl: fungující vztah zřizovatel - škola - rodič - žák

7.G
paní Anna Rybová Narozena v roce 1974, mám na škole dva syny, v Tercii G a Kvintě F. Problematika školství mě zajímá, studuji školský management na PedF UK. Ráda bych vedení školy podpořila v kvalitní práci. 3.G 5.F
paní Ivana Štenclová Zaměstnání: Mimoškolní výchova a vzdělávání, včetně lektorské činnosti, Děti: syn 29 let (VŠE - informatika, statistika), syn 20 let (ČVUT - otevřená informatika), dcera 14 let studentka kvarty GLM. Vždy jsem se aktivně zapojovala do dění na základní či střední škole, kterou moje děti studovaly nebo studují. Na ZŠ jsem byla předsedkyní občanského sdružení Klubu rodičů a přátel školy a po dvě funkční období také členkou školské rady. Na Gymnáziu Litoměřická čtvrtým rokem zastupuji rodiče v Radě rodičů. Jsem přesvědčena, že se zákonní zástupci nezletilých žáků a studentů mohou svými názory, postoji i aktivním přístupem podílet na správě školy, a proto jsem se rozhodla kandidovat do školské rady. Ráda bych zapojila rodiče do dění ve škole, a to nejen prostřednictvím Rady rodičů. Chci se podílet na vytváření koncepčních záměrů rozvoje gymnázia a naplňovat další poslání školské rady vymezené školským zákonem v § 168 odst. 1.  

 

Kandidáti do Školské rady za pedagogické pracovníky
RNDr. Jana Dvořáková
PhDr. Jitka Fialová
Mgr. Zuzana Klopacz
Mgr. Olga Kučerová
Mgr. Libuše Nejmanová

 

Podrobnosti o organizaci volby budou včas zveřejněny.

Copyright © Gymnázium, Praha 9, Litoměřická 726. Všechna práva vyhrazena.