rozvrh hodin

harmonogram

den otevreny dveri

Školní jídelna

Na naší škole funguje školní jídelna, spolu s modernizovanou školní kuchyní, v níž jsou připravované veškeré pokrmy a nápoje podávané žákům a zaměstancům.

Všichni strávníci mají možnost výběru ze tří jídel. Učinit tak mohou prostřednictvím internetu (Objednávky on-line kód jídelny:0837) nebo přímo ve škole prostřednictvím snímače či boxu.

Za chod školní jídelny a kuchyně je odpovědná její vedoucí p. Eva Krýdová. Telefonní kontakt na kancelář školní jídelny je 286 028 320.

Veškeré další informace naleznete v Provozním řádu školní jídelny, který je uložen v sekci Dokumenty.

Copyright © Gymnázium, Praha 9, Litoměřická 726. Všechna práva vyhrazena.