rozvrh hodin

harmonogram

suplovani

Harmonogram a akce na školní rok 2017/2018

září
Maturitní zkoušky - opravné 1.9. - 14. 9. 2017
Projektový týden (první) 6. 9. - 12. 9. 2017 Holany (1.A,1.G,1.F)
říjen
Projektový týden (druhý) 23. 10. - 25. 10. 2017 (monotematický)
Dny přípravy na maturitu 23. - 25. 10. 2017
Podzimní prázdniny 26. - 27. 10. 2017
listopad
Třídní schůzky 15. 11. 2017
prosinec
Den otevřených dveří 6. 12. 2017 (od 17:00)
Projektový týden (třetí) 19. 12. - 22. 12. 2017 (sport, akademie, besídky)
Vánoční akademie 21. 12. 2017
Ředitelské volno 22. 12. 2017
Vánoční prázdniny 23. 12. 2017 - 2. 1. 2018
leden
Den otevřených dveří 10. 1. 2018 (od 17:00)
Start přípravných kurzů 17. 1. 2018
Uzavření klasifikace 23. 1. 2018 (do 14:00)
Maturitní ples a imatrikulace žáků prvních ročníků a kvint 30. 1. 2018
Den přípravy na maturitu 31. 1. 2018
Ukončení 1.pololetí 31. 1. 2018
únor
Pololetní prázdniny 2. 2. 2018
Příjímací zkoušky nanečisto (1. termín) 7. 2. 2018 (od 14:30)
Jarní prázdniny 12. 2. - 18. 2. 2018
březen
Přijímací zkoušky nanečisto (2. termín) 14. 3. 2018 (od 14:30)
Velikonoční prázdniny 29. 3. 2018
duben
Maturitní písemná práce z Čj 11. 4. 2018
Třídní schůzky 11. 4. 2018
Přijímací zkoušky - 4leté studium (zadáváno CERMATem) 12. 4. 2018, 16. 4. 2018
Přijímací zkoušky - 8leté studium (zadáváno CERMATem) 13. 4. 2018, 17. 4. 2018
Profilová část maturitní zkoušky (písemná a praktická zkouška) 1. - 30. 4. 2018
Uzavření klasifikace (maturanti) 26. 4. 2018
Den přípravy na maturitu 27. 7. 2018
Poslední zvonění 30. 4. 2018
Ukončení šk. roku (maturanti) 30. 4. 2018
květen
Společná část maturitní zkoušky (didaktické testy a písemné práce) 2. 5. - 9. 5. 2018
Náhradní termín přijímacích zkoušek (zadáváno CERMATem) 10. 5. 2018, 11. 5. 2018
Projektový týden (čtvrtý) 14. 5. - 17. 5. 2018 (polytematický)
Profilová část maturitní zkoušky a společná část dílčí ústní zkoušky 21. 5. - 25. 5. 2018
Testování devátých tříd (4.F, 4.G) 21. 5. - 25. 5. 2018
červen
Rozřazovací testy (nově přijaté první ročníky) 13. 6. 2018 (od 14:30)
Třídní schůzky (nově přijaté první ročníky) 20. 6. 2018 (17:00)
Uzavření klasifikace 21. 6. 2018 (do 14:00)
Projektový týden (pátý) 25. 6. - 26. 6. 2018
Sportovní den školy 28. 6. 2018
Ukončení šk. roku 29. 6. 2018
Hlavní prázdniny 2. 7. - 31. 8. 2018
Nástup - pedagogové 29. 8. 2018
Nástup - žáci 3. 9. 2018

Copyright © Gymnázium, Praha 9, Litoměřická 726. Všechna práva vyhrazena.