rozvrh hodin

suplovani

Harmonogram a akce na školní rok 2016/2017


zaří
Maturitní zkoušky - opravné 1.9. - 12. 9. 2016
Projektový týden (první) 2. 9. - 8. 9. 2016 Holany (1.A,1.G,1.F)
říjen
Projektový týden (druhý) 21. 10. - 25. 10. 2016 (monotematický)
Dny přípravy na maturitu 21. 10., 24. - 25. 10. 2016
Podzimní prázdniny 26. - 27. 10. 2016
listopad
Ředitelské volno 18. 11. 2016
Třídní schůzky 30. 11. 2016
prosinec
Den otevřených dveří 7. 12. 2016 (od 17:00)
Projektový týden (třetí) 20. 12. - 22. 12. 2016 (sport, akademie, besídky)
Vánoční akademie 21. 12. 2016
Den přípravy na maturitu 21. 12. 2016
Vánoční prázdniny 23. 12. 2016 - 2. 1. 2017
leden
Den přípravy na maturitu 6. 1. 2017
Maturitní ples a imatrikulace žáků prvních ročníků a kvint 7. 1. 2017
Den otevřených dveří 11. 1. 2017 (od 17:00)
Start přípravných kurzů 18. 1. 2017
Uzavření klasifikace 24. 1. 2017 (do 14:00)
Ukončení 1.pololetí 31. 1. 2017
únor
Volejbalový maraton 1. 2. (od 14:00) - 2. 2. 2017
Pololetní prázdniny 3. 2. 2017
Jarní prázdniny 6. 2. - 12. 2. 2017
Příjímací zkoušky nanečisto (1. termín) 15. 2. 2017 (od 14:30) Vzhledem ke změně termínu odevzdání přihlášek do 1. 3. 2017 měníme termín 1. zkoušek nanečisto na 15. 2. 2017. Příslušné lekce z programu přípravných kurzů jsou také posunuty.
březen
Školní kolo SOČ 15. 3. 2017
Přijímací zkoušky nanečisto (2. termín) 29. 3. 2017 (od 14:30)
duben
Maturitní písemná práce z Čj 11. 4. 2017
Třídní schůzky 12. 4. 2017
Velikonoční prázdniny 13. 4. 2017
Přijímací zkoušky - 4leté studium (zadáváno CERMATem) 12. 4. a 19. 4. 2017 (náhradní termíny 11. 5. a 12. 5. 2017)
Přijímací zkoušky - 8leté studium (zadáváno CERMATem) 18. 4. a 20. 4. 2017 (náhradní termíny 11. 5. a 12. 5. 2017)
Profilová část maturitní zkoušky (písemná a praktická zkouška) 24. 4. a 25. 4. 2017
Uzavření klasifikace (maturanti) 26. 4. 2017
Poslední zvonění 28. 4. 2017
Ukončení šk. roku (maturanti) 28. 4. 2017
květen
Společná část maturitní zkoušky (didaktické testy a písemné práce) 2. 5. - 15. 5. 2017
Náhradní termín přijímacích zkoušek (zadáváno CERMATem) 11. 5. a 12. 5. 2017
Projektový týden (čtvrtý) 9. 5. - 12. 5. 2017 (polytematický)
Profilová část maturitní zkoušky a společná část dílčí ústní zkoušky 16. 5. - 19. 5. 2017
Testování devátých tříd (4.F, 4.G) 16. 5. - 19. 5. 2017
červen
Rozřazovací testy (nově přijaté první ročníky) 7. 6. 2017 (od 14:30)
Třídní schůzky (nově přijaté první ročníky) 14. 6. 2017 (17:00)
Uzavření klasifikace 22. 6. 2017 (do 14:00)
Projektový týden (pátý) 26. 6. - 27. 6. 2017
Sportovní den školy 29. 6. 2017
Ukončení šk. roku 30. 6. 2017
Hlavní prázdniny 1. 7. - 3. 9. 2017
Nástup - pedagogové 30. 8. 2017
Nástup - žáci 4. 9. 2017

Copyright © Gymnázium, Praha 9, Litoměřická 726. Všechna práva vyhrazena.