rozvrh hodin

harmonogram

suplovani

Studijní pobyt v zahraničí

Naši školu navštěvovali a navštěvují žáci, kteří prožili nějaký čas v zahraničí na studijním pobytu. Pokud byste rádi získali tuto zkušenost, ale nevíte, co si předem připravit a obstarat, přečtěte si tento článek. Zeptali jsme se pana ředitele i jedné ze žákyň, která studijní pobyt absolvovala.

Škola:

Jaký postoj má škola ke studiu našich žáků v zahraničí, umožňuje jim to?

Důležité je říci, že škola nemá právo žákovi zakázat tuto aktivitu. Protože žáka známe, můžeme například posoudit, zda je pro něj takový typ studia vhodný.

Žák

Co musí udělat, má-li zájem o studium v zahraničí?

Žák oznámí svůj záměr vedení školy a zažádá o přerušení studia.

Je žákem naší školy i po dobu studia v zahraničí?

Ano i ne.

Žák se může rozhodnout, zda přeruší studium na naší škole a poté se vrátí.

Ředitel školy ,,drží“ žákovii místo po dobu studia v zahraničí.

Sociální a zdravotní pojištění se za takového žáka neplatí, je tedy bez statutu žákem v ČR.

Co musí žák zařídit, aby mu zde byl uznán dokončený ročník?

Musí předložit doklad o studiu. Pokud bude obsah studia srovnatelný, je vše v pořádku. Jinak musí student podstoupit rozdílové zkoušky (počet a rozsah zkoušek závisí na skladbě studia a obsahu jednotlivých předmětů na zahraniční škole).

Žák:

Vizitka

Jméno: Karolína Kubínová
Ročník, během kterého jsem absolvovala zahraniční studium: po prváku
Destinace, ve které jsem pobývala: México, Mérida a Mexico City
Úroveň jazyka před odjezdem: Prakticky nulová – 1 rok španělštiny
Aktuální úroveň jazyka: úžasná
Délka pobytu v zahraničí: 10 měsíců a 14 dní

Jak si takový pobyt zajistit?

Nejlépe přes agenturu (já jsem jela s agenturou AFS).

Co je potřeba udělat ve škole (v ČR), abys mohla odcestovat?

V podstatě jen přerušit studium na škole.

Kolik studijní pobyt přibližně stojí?

Studijní pobyt, na kterém jsem byla, stál asi 160 000 Kč

Co všechno zahrnuje cena pobytu?

  • Studium
  • Pobyt
  • Strava v rodině
  • Doprava do dané země
  • Doprava do školy
  • Pojištění
  • Lékařská péče

Jak jsi získávala peníze během pobytu (dostávala jsi nějaké kapesné od hostitelské rodiny nebo ti toto musí zajistit vlastní rodina)?

Používala jsem kartu, na kterou mi peníze posílali rodiče. Něco mi koupila i hostitelská rodina, ale to záleží pouze na té rodině.

Hostitelská rodina

Dávali si předem nějaké požadavky Ano
Může si rodina sama vybrat studenta * Ano
Kontakt s rodinou před odjezdem Ano
Možnost výměny rodiny ** Ano

* Jestli jsem to dobře pochopila, tak rodina si žáka vybírá na základě jeho studijních výsledků, motivačního dopisu, životopisu a zájmů.

** Když se vyskytnou nějaké problémy, kontaktuji agenturu, která mi pobyt zprostředkovala. Ta se snaží problém řešit. Pokud se nenajde žádné řešení, agentura mi zajistí výměnu rodiny.

Je přímo v té dané zemi někdo, na koho se můžeš obrátit?

Určitě. Já jsem teď třeba kontaktní osobou jednoho Mexičana, co studuje nyní v Čechách.

Co Tě příjemně a co nepříjemně překvapilo?

Tak příjemně asi to, že Mexičané jsou milí a otevření. A nepříjemně, že jsou trochu povrchní.

Jinak mě celkově překvapilo, že se Mexičané doma nepřezouvají (na rozdíl od nás).

Zahraniční škola

Měla jsi v tamní škole nějaké problémy (případně jaké) NE
Zvýhodňovali Tě učitelé * ANO

* Ve škole jsem se celkem nudila. Nemusela jsem se příliš snažit, neměla jsem ani žádné vysvědčení. To samozřejmě nebylo moc dobře…

Jak se lišil systém studia (plusy a mínus)?

V Mexiku používají pro hodnocení žáků stupně do deseti, a když máš na konci roku méně než sedm, tak propadáš a musíš dělat nějaké zvláštní zkoušky. Celkově je ten jejich systém hodnocení složitější než u nás.

Jaké tam byly mimoškolní aktivity?

Byly to převážně sportovní aktivity - roztleskávačky, americký fotbal, posilovny…

Když jsi jela do Mexika, tak jsi za sebou měla asi rok španělštiny, domluvila ses?

Kupodivu ano. Jen jsem je první měsíc musela přemlouvat, aby na mě nemluvili anglicky. Začátky byly těžké, ale pak se člověk nějak chytne.

Kontakt s vlastní rodinou

Byl možný nějaký kontakt s vlastní rodinou ANO
Byly možné návštěvy vlastní rodiny * NE

* Návštěvy rodiny se nedoporučují. Kontakt se svou rodinou a kamarády jsem udržovala převážně díky internetu. Hlavní problém byl časový posun.

Citace ze stránek AFS:

Mohu se během pobytu v zahraničí vrátit na Vánoce domů?

Program AFS je kromě jiného určitým psychologickým procesem, při kterém je kladen důraz na co nejrychlejší a nejsnazší adaptaci v cizí kultuře. Především první polovina programu je pro studenty náročnější, protože ještě nejsou plně „zabydleni“ v cizím jazyce, zvycích a mentalitě hostitelské země, což jim přináší mnoho různých pocitů a situací, které musí poprvé v životě řešit. Je velice důležité, aby tento proces nebyl narušen krátkodobou návštěvou domovské země, protože po návratu zpět na program ztěžka student hledá své místo, je zbytečně zmaten a s adaptací může začít v podstatě znovu, ovšem za složitějších podmínek, než když do hostitelské země přijel poprvé. Z tohoto důvodu AFS za běžných okolností nepovoluje krátkodobé návštěvy domovské země.
Konec citace

Nejhezčí zážitek z pobytu:

Teď mě zrovna nic konkrétního nenapadá. Celkově to byl obrovský zážitek.

Nejhorší zážitek z pobytu:

Asi jeden konflikt s rodinou, protože to na člověku hodně zanechá.

A dost mě také zaskočila vánoční výzdoba, kterou tam měli hodně kýčovitou a bylo to takové přeplácané a nepřirozené.

Co ti pobyt dal?

Hodně jsem se osamostatnila. Nebojím se zeptat, nejsem tak tichá. A úplně jsem se tam změnila. Jinak určitě zlepšení španělštiny.

Co ti pobyt vzal?

Jeden ztracený rok, který pro mě ve výsledku rozhodně není ztracený. Nelituji toho, rozhodně doporučuji!

Děkuji Káje za rozhovor, který je doufám užitečný pro všechny zájemce o zahraniční studijní pobyt.

Copyright © Gymnázium, Praha 9, Litoměřická 726. Všechna práva vyhrazena.