rozvrh hodin

suplovani

Přijímací řízení

Přijímací řízení pro školní rok 2017/18

V přijímacím řízení pro školní rok 2017/2018 budeme přijímat žáky do dvou tříd osmiletého studia a jedné třídy čtyřletého studia.

Přihlášky se podávají do 1. března 2017 (možno i osobně), požadujeme lékařský posudek nebo čestné prohlášení rodičů o zdravotním stavu a u cizinců prokázání zákonného pobytu.

Testy budou centrálně zadávány společností CERMAT. Uchazeči, kteří podají přihlášku v 1. kole, budou konat jednotné testy z českého jazyka a matematiky. Dodavatelem i hodnotitelem testů bude společnost CERMAT. Výsledky testů budou využity jako jedno z kritérií pro přijetí v prvním kole přijímacího řízení.

Termíny testování:

čtyřleté studium – 12. dubna 2017 a 19. dubna 2017, osmileté studium – 18. dubna 2017 a 20. dubna 2017

náhradní termín – 11. května 2017 a 12. května 2017

Škola zve na první termín uchazeče, kteří ji uvedli na přihlášce jako první v pořadí, na druhý termín pak uchazeče, kteří ji uvedli na přihlášce jako druhou v pořadí.

Informace k průběhu testů:

  • testování proběhne metodou tužka – papír, žáci obdrží zadání a záznamový arch
  • v obou testech budou obsaženy uzavřené i otevřené úlohy
  • body za špatné odpovědi nebudou odečítány
  • doba trvání testů - 60 min Čj, 70 min M
  • žákům se speciálními vzdělávacími potřebami ředitel školy upraví podmínky na vypracování testů na základě posudku školského poradenského zařízení, který uchazeč doloží k přihlášce

Další informace jsou k dispozici na:

Jednotná přijímací zkouška 2017

Přihlášky jsou ke stažení na webových stránkách MŠMT:

TISKOPISY PŘIHLÁŠEK KE STŘEDNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ V KONZERVATOŘI - ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

Kritéria pro I. kolo přijímacího řízení si lze stáhnout v přiloženém souboru.

Doplnění kritérií přijímacího řízení pro uchazeče cizince

Copyright © Gymnázium, Praha 9, Litoměřická 726. Všechna práva vyhrazena.