rozvrh hodin

harmonogram

suplovani

Přijímací řízení

Přijímací řízení pro školní rok 2018/19

V přijímacím řízení pro školní rok 2018/2019 budeme přijímat žáky do dvou tříd osmiletého studia (60 žáků) a jedné třídy čtyřletého studia (30 žáků).

Přihlášky se podávají do 1. března 2018 (možno i osobně), požadujeme lékařský posudek nebo čestné prohlášení rodičů o zdravotním stavu a u cizinců prokázání zákonného pobytu.

Uchazeči, kteří podají přihlášku v 1. kole, budou konat jednotnou přijímací zkoušku z českého jazyka a matematiky. V 1. kole přijímacího řízení má každý uchazeč právo konat jednotnou zkoušku dvakrát (na každé přihlášené škole jednou), přičemž se pro rozhodnutí o přijetí využije lepší výsledek.

V rámci jednotné přijímací zkoušky je stanovena hranice úspěšnosti 30% z každého z testovaných předmětů. Ze ZŠ musí žák získat alespoň 10 bodů (viz kritéria hodnocení - odečty). Školní přijímací zkouška se nekoná.

Termíny zkoušek:

čtyřleté studium – 12. a 16. dubna 2018

osmileté studium – 13. a 17. dubna 2018

náhradní termín – 10. a 11. května 2018

Škola pozve k vykonání zkoušky v řádném termínu testů všechny uchazeče.

Další informace k jednotné přijímací zkoušce zde:

http://www.cermat.cz/jednotna-prijimaci-zkouska-2018-1404035422.html

 

Informace k vyplnění přihlášky:

V případě, že jako fyzická osoba nemáte datovou schránku, napište do kolonky "Adresa pro doručování písemností" adresu a informaci "Nemám datovou schránku + podpis".

Děkujeme

 

Ke stažení:

Informace o přijímacím řízení a kritéria hodnocení

Přihláška ke studiu

Doplnění kritérií přijímacího řízení pro uchazeče cizince

Copyright © Gymnázium, Praha 9, Litoměřická 726. Všechna práva vyhrazena.