rozvrh hodin

suplovani

Zkoušky nanečisto

Termíny
 čtyřleté studium  15. 2. 2017 4:30 - 16:45
osmileté studium 15. 2. 2017 14:30 - 16:45
čtyřleté studium 29. 3. 2017 14:30 - 16:45
osmileté studium 29. 3. 2017 14:30 - 16:45

Obsah testů bude tematicky vycházet z pilotního ověřování v roce 2015 a 2016.

Testy:
osmileté studium M, Čj
čtyřleté studium M, Čj

Pomůcky:

osmileté studium rýsovací a psací potřeby - černě nebo modře píšící propisovací tužka, nepoužívejte gumovací pera

čtyřleté studium rýsovací a psací potřeby - černě nebo modře píšící propisovací tužka, nepoužívejte gumovací pera

Přezůvky s sebou !

Přihlášky:

Přihlašování bylo ukončeno pro naplnění kapacity.

Cena:

osmileté studium 400 Kč

čtyřleté studium 400 Kč

Platba je možná po přihlášení uchazeče předem na účet školy (19-3924960267/0100 - do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení dítěte) nebo před zahájením v den zkoušek nanečisto. Pokladna otevřena vždy hodinu před zahájením zkoušek nanečisto, tedy od 13:30, do 14:30.

Další informace:

286 028 331
286 028 338
286 028 339

Copyright © Gymnázium, Praha 9, Litoměřická 726. Všechna práva vyhrazena.