ZÁŘÍ
Zahájení školního roku – nástup žáků 2. 9. 2019
Maturitní zkoušky – opravné 6. 9. 2019
Adaptační kurz v Holanech (1.A,1.F,1.G) 9. 9. – 12. 9. 2019
ŘÍJEN
Projektový týden 23. – 25. 10. 2019
Podzimní prázdniny 29. – 30. 10. 2019
Ředitelské volno 31. 10. 2019
LISTOPAD
Ředitelské volno 1. 11. 2019
Třídní schůzky  13. 11. 2019
PROSINEC
Den otevřených dveří 11. 12. 2019 (od 17:00)
Vánoční akademie 19. 12. 2019
Vánoční prázdniny 23. 12. 2019 – 3. 1. 2020
LEDEN
Den otevřených dveří 8. 1. 2020 (od 17:00)
Start přípravných kurzů 15. 1. 2020
Uzavření klasifikace 21. 1. 2020 (do 14:00)
Ukončení 1.pololetí 30. 1. 2020
Pololetní prázdniny 31. 1. 2020
ÚNOR
Příjímací zkoušky nanečisto (1. termín) 5. 2. 2020 (od 14:30)
Maturitní ples a imatrikulace žáků prvních ročníků a kvint 15. 2. 2020
Jarní prázdniny 24. 2. – 1. 3. 2020
BŘEZEN
Přijímací zkoušky nanečisto (2. termín) 11. 3. 2020 (od 14:30)
DUBEN
Profilová část maturitní zkoušky (písemná a praktická zkouška) duben 2020
Třídní schůzky 15. 4. 2020
Maturitní písemná práce z Čj (zadáváno CERMATem) 8. 4. 2020
Maturitní písemná práce z CJ (zadáváno CERMATem) 30. 4. 2020
Velikonoční prázdniny 9. 4. 2020
Přijímací zkoušky – 4leté studium (zadáváno CERMATem) 14. 4. a 15. 4. 2020
Přijímací zkoušky – 8leté studium (zadáváno CERMATem) 16. 4. a 17. 4. 2020
Uzavření klasifikace (maturanti) bude upřesněno
Poslední zvonění bude upřesněno
Ukončení šk. roku (maturanti) bude upřesněno
KVĚTEN
Společná část maturitní zkoušky (didaktické testy – zadáváno CERMATem) 4. – 6. 5. 2020
Náhradní termín přijímacích zkoušek (zadáváno CERMATem) 13. 5. a 14. 5. 2020
Projektový týden 18. 5. – 21. 5. 2020
Dny přípravy na maturitu 18. 5. – 22. 5. 2020
Profilová část maturitní zkoušky a společná část dílčí ústní zkoušky 25. 5. – 29. 5. 2020
Testování devátých tříd (4.F, 4.G) – malá maturita 25. 5. – 29. 5. 2020
ČERVEN
Třídní schůzky (nově přijaté první ročníky) 17. 6. 2020 (od 17:00)
Uzavření klasifikace 22. 6. 2020 (do 14:00
Projektový týden (školní exkurze) 25. – 26. 6. 2020
Sportovní den školy 29. 6. 2020
Ukončení šk. roku – vydávání vysvědčení 30. 6. 2020
ČERVENEC, SRPEN
Hlavní prázdniny 1. 7. – 31. 8. 2020