ZÁŘÍ
Zahájení školního roku – nástup žáků 1. 9. 2020
Burza učebnic 3. 9. 2020 od 13:00
Adaptační kurz v Holanech (1.A,1.F,1.G) 7. 9. – 10. 9. 2020
Fotografování tříd 16. 9. 2020
ŘÍJEN
Podzimní prázdniny 29. – 30. 10. 2020
LISTOPAD
Třídní schůzky  11. 11. 2020
PROSINEC
Den otevřených dveří virtuální na stránkách školy
Vánoční akademie 18. 12. 2020
Vánoční prázdniny 23. 12. 2020 – 3. 1. 2021
LEDEN
Den otevřených dveří 6. 1. 2021 (od 17:00)
Start přípravných kurzů 13. 1. 2021
Uzavření klasifikace 19. 1. 2021
Ukončení 1.pololetí 28. 1. 2021
Pololetní prázdniny 29. 1. 2021
ÚNOR
Příjímací zkoušky nanečisto (1. termín) 10. 2. 2021 (od 14:30)
Maturitní  a imatrikulační ples 20. 2. 2021
BŘEZEN
Jarní prázdniny 1. 3. – 5. 3. 2021
Přijímací zkoušky nanečisto (2. termín) 10. 3. 2021 (od 14:30)
DUBEN
Velikonoční prázdniny 1. 4. 2021
Maturitní zkouška – písemné práce, praktické zkoušky duben 2021 (bude upřesněno)
Třídní schůzky 14. 4. 2021
Přijímací zkoušky – 4leté studium (zadáváno CERMATem) duben 2021 (bude upřesněno)
Přijímací zkoušky – 8leté studium (zadáváno CERMATem) duben 2021 (bude upřesněno)
Uzavření klasifikace (maturanti) 27. 4. 2021
Poslední zvonění 30. 4. 2021
Ukončení šk. roku (maturanti) 30. 4. 2021
KVĚTEN
Společná část maturitní zkoušky (didaktické testy – zadáváno CERMATem) 3. – 7. 5. 2021
Náhradní termín přijímacích zkoušek (zadáváno CERMATem) květen 2021 (bude upřesněno)
Dny přípravy na maturitu 10. 5. – 14. 5. 2021
Profilová část maturitní zkoušky a společná část dílčí ústní zkoušky 17. 5. – 28. 5. 2021
Testování devátých tříd (4.F, 4.G) – malá maturita 17. 5. – 28. 5. 2021
ČERVEN
Třídní schůzky (nově přijaté první ročníky) 16. 6. 2021 (od 17:00)
Uzavření klasifikace 22. 6. 2021 (do 14:00)
Projektový týden (školní exkurze) 24. – 25. 6. 2021
Sportovní den školy 28. 6. 2021
Ukončení šk. roku – vydávání vysvědčení 30. 6. 2021
ČERVENEC, SRPEN
Hlavní prázdniny 1. 7. – 31. 8. 2021