ZÁŘÍ
Zahájení školního roku – nástup žáků 1. 9. 2020
Burza učebnic 3. 9. 2020 od 13:00
Adaptační kurz v Holanech (1.A,1.F,1.G) 7. 9. – 10. 9. 2020
Fotografování tříd 16. 9. 2020
ŘÍJEN
Podzimní prázdniny 29. – 30. 10. 2020
LISTOPAD
Třídní schůzky  11. 11. 2020
PROSINEC
Den otevřených dveří virtuální na stránkách školy
Vánoční akademie nekoná se
Vánoční prázdniny 23. 12. 2020 – 3. 1. 2021
LEDEN
Den otevřených dveří virtuální na stránkách školy
Start přípravných kurzů (online) 13. 1. 2021
Uzavření klasifikace 19. 1. 2021
Ukončení 1.pololetí 28. 1. 2021
Pololetní prázdniny 29. 1. 2021
ÚNOR
Příjímací zkoušky nanečisto (1. termín) nekoná se
Maturitní  a imatrikulační ples bude upřesněno
BŘEZEN
Jarní prázdniny 1. 3. – 5. 3. 2021
Přijímací zkoušky nanečisto (2. termín) nekoná se
DUBEN
Velikonoční prázdniny 1. 4. 2021
Dny přípravy na maturitu 12. 5. – 16. 4. 2021
Třídní schůzky 15. 4. 2021
Maturitní zkouška – písemné práce, praktické zkoušky 21. 4. 2021
KVĚTEN
Přijímací zkoušky – 4leté studium (zadáváno CERMATem) 3. a 4. 5. 2021
Přijímací zkoušky – 8leté studium (zadáváno CERMATem) 5. a 6. 5. 2021
Uzavření klasifikace (maturanti) 17. 5. 2021
Poslední zvonění nekoná se
Ukončení šk. roku (maturanti) 21. 5. 2021
Společná část maturitní zkoušky (didaktické testy – zadáváno CERMATem) 24. – 26. 5. 2021
Testování devátých tříd (4.F, 4.G) – malá maturita nekoná se
ČERVEN
Profilová část maturitní zkoušky a společná část dílčí ústní zkoušky 1. 6. – 9. 6. 2021
Náhradní termín přijímacích zkoušek (zadáváno CERMATem) 2. a 3. 6. 2021
Předávání maturitních vysvědčení a imatrikulace 1.A, 1.F, 1.G, 5.F a 5.G 16. 6. 2021
Uzavření klasifikace 22. 6. 2021 (do 12:00)
Třídní schůzky (nově přijaté první ročníky) 23. 6. 2021
Projektový týden (školní exkurze) 24. 6. 2021
Sportovní den školy nekoná se
Ukončení šk. roku – vydávání vysvědčení 25. 6. 2021
Ředitelské volno – žáci 28. – 30. 6. 2021
ČERVENEC, SRPEN
Hlavní prázdniny 1. 7. – 31. 8. 2021