Příchod uchazečů do budovy  školy:     8:15

Místo konání:   učebna VT1

Uchazeč s sebou musí mít

 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Osobám tvořícím doprovod uchazečů je vstup do budovy školy z bezpečnostních a hygienických důvodů zakázán.

 

Orientační harmonogram zkoušek (mimo žáky s uzpůsobením podmínek SPUO):

8:30 – 10:00       test z matematiky

10:00 – 10:50    přestávka
(budovu mohou opustit pouze uchazeči, kteří budou mít návratku se souhlasem zákonného zástupce – viz výše Zvací dopis s návratkou;
nad uchazeči, kteří zůstanou v budově, je dohled zajištěn)

10:50 – 12:10    test z českého jazyka

 

PhDr. Jaroslava Najnarová v. r.