Přihlašování na 1. termín přijímacích zkoušek nanečisto (15. 2. 2023) bylo ukončeno. Podrobnější informace o přijímacích zkouškách nanečisto jsou k dispozici v sekci Uchazeči – Zkoušky nanečisto.

Nejpozději v pondělí před konáním zkoušek budou na webu školy uveřejněny některé organizační pokyny a rozdělení do učeben!!!

Přihlašování na 2. termín přijímacích zkoušek nanečisto (15. 3. 2023) bude spuštěno po proběhnutí prvního termínu, tedy nejdříve 16. 2. 2023. Znovu se musí přihlásit i uchazeči, kteří absolvují 1. termín, jedná se o dvě samostatné akce.