Přihlašování na 1. termín přijímacích zkoušek nanečisto (2. 2. 2022) bylo ukončeno.

Podrobnější informace o přijímacích zkouškách nanečisto jsou k dispozici v sekci Uchazeči – Zkoušky nanečisto.

NEJPOZDĚJI V PONDĚLÍ PŘED KONÁNÍM ZKOUŠEK BUDOU NA WEBU ŠKOLY UVEŘEJNĚNY NĚKTERÉ ORGANIZAČNÍ POKYNY A TAKÉ INFORMACE O TOM, ZDA AKTUÁLNÍ EPIDEMIOLOGICKÁ SITUACE VŮBEC UMOŽŇUJE KONÁNÍ PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK NANEČISTO!!!