Stravovací komise se schází zhruba jednou měsíčně a jejím úkolem je zprostředkovat komunikaci mezi personálem školní kuchyně, zaměstnanci školy, žáky a jejich rodiči. Má šest členů – dva zástupce zaměstnanců školy, dva zástupce zákonných zástupců žáků a dva zástupce z řad zaměstnanců školní kuchyně. Předsedkyní komise je Mgr. Světlana Krulíková, kterou lze v případě potřeby kontaktovat emailem (krulikova@gymlit.cz) nebo telefonicky (286028312)