Osmileté studium – vyšší gymnázium

Předmět Kvinta Sexta Septima Oktáva
Matematika Matematika pro gymnázia

(nakl. Prometheus)

 

Základní poznatky

 

Rovnice a nerovnice

 

Planimetrie

Matematika pro gymnázia

(nakl. Prometheus)

 

Planimetrie

 

Funkce

 

Goniometrie

 

Stereometrie

Matematika pro gymnázia

(nakl. Prometheus)

 

Stereometrie

 

Analytická geometrie

 

Komplexní čísla

Matematika pro gymnázia

(nakl. Prometheus)

 

Posloupnost a řady

 

Kombinatorika, pravděpodobnost a statistika

Biologie Biologie pro gymnázia

(nakl. Olomouc)

Biologie pro gymnázia

(nakl. Olomouc)

Biologie pro gymnázia

(nakl. Olomouc)

Chemie Chemie pro čtyřletá gymnázia – 1. díl

(Mareček, Honza)

Chemie pro čtyřletá gymnázia – 2. díl

(Mareček, Honza)

 

Chemie pro čtyřletá gymnázia – 3. díl

(Mareček, Honza)

Chemie pro čtyřletá gymnázia – 3. díl

(Mareček, Honza)

 

Odmaturuj z chemie

(nakl. Didaktis)

Ve volitelném semináři ve IV. ročníku bude žákům učebnice vypůjčena z chemické knihovny.

 

Pro maturanty a žáky ze sociálně slabých rodin může škola učebnice pro 1. a 2. ročník žákovi zapůjčit

Zeměpis Nový zeměpis 1 v kostce

(nakl. Fragment)

 

Školní atlas světa

Makroregiony světa

 

Školní atlas světa

Makroregiony světa

 

Školní atlas světa

Fyzika Fyzika pro gymnázia

(nakl. Prometheus)

 

Mechanika

Fyzika pro gymnázia

(nakl. Prometheus)

 

Molekulová fyzika a termika

 

Mechanické kmitání a vlnění

 

Optika

 

Fyzika pro gymnázia

(nakl. Prometheus)

 

Elektřina a magnetismus

 

Optika

 

Fyzika mikrosvěta

Informatika a výpočetní technika Učebnice se nekupuje Učebnice se nekupuje
Český jazyk Český jazyk v kostce

(nakl. Fragment)

Český jazyk v kostce

(nakl. Fragment)

Český jazyk v kostce

(nakl. Fragment)

Český jazyk v kostce

(nakl. Fragment)

Literatura Dějiny literatury od starověku do počátku 19. století

(Prokop)

 

Čítanka 1 k literatuře v kostce

(nakl. Fragment)

Nová literatura pro střední školy

(nakl. Didaktis)

 

Učebnice

 

Pracovní sešit

Přehled české literatury 20. století

(Prokop)

 

Přehled světové literatury 20. století

(Prokop)

 

Čítanka k Přehledu české literatury 20. století

(Prokop)

 

Čítanka k Přehledu světové literatury 20. století

(Prokop)

Přehled české literatury 20. století

(Prokop)

 

Přehled světové literatury 20. století

(Prokop)

 

Čítanka k Přehledu české literatury 20. století

(Prokop)

 

Čítanka k Přehledu světové literatury 20. století

(Prokop)

Anglický jazyk Nákup učebnice ve škole Nákup učebnice ve škole Nákup učebnice ve škole Nákup učebnice ve škole
Německý jazyk Nákup učebnice ve škole Nákup učebnice ve škole Nákup učebnice ve škole Nákup učebnice ve škole
Francouzský jazyk Vite 2

(Blondel, Hatuel, Crimi)

učebnice + pracovní sešit

 

Vite 3

(Blondel, Hatuel, Crimi)

učebnice + pracovní sešit

 

Vite 3

(Blondel, Hatuel, Crimi)

učebnice + pracovní sešit

 

Vite 4

(Blondel, Hatuel, Crimi)

učebnice + pracovní sešit

Vite 4

(Blondel, Hatuel, Crimi)

učebnice + pracovní sešit

Vite 4

(Blondel, Hatuel, Crimi)

učebnice + pracovní sešit

 

Connexions niveau 3

(Mérieux, Loiseau)

Španělský jazyk Nákup učebnice ve škole Nákup učebnice ve škole Aventura 3

(nakl. Klett)

Nákup učebnice ve škole
Dějepis Dějepis 1 pro gymnázia a SŠ

(nakl. SPN)

Pravěk a starověk

 

Dějepis 2 pro gymnázia a SŠ

(nakl. SPN)

Středověk a raný novověk

Dějepis 3 pro gymnázia a SŠ

(nakl. SPN)

 

Novověk

Základy společenských věd Odmaturuj ze ZSV

(nakl. Didaktis)

Odmaturuj ze ZSV

(nakl. Didaktis)

Odmaturuj ze ZSV

(nakl. Didaktis)

Odmaturuj ze ZSV

(nakl. Didaktis)

Hudební výchova Učebnice se nekupuje Učebnice se nekupuje Učebnice se nekupuje Učebnice se nekupuje
Výtvarná výchova Učebnice se nekupuje Učebnice se nekupuje Učebnice se nekupuje Učebnice se nekupuje