Stejně jako v předchozích letech i v letošním školním roce se rozhodli žáci některých tříd zapojit do projektu adopce zvířátek z pražské zoologické zahrady. Žáci třídy 1.G  si zvolili kombu ušatou, žáci třídy 2.F outloně váhavého, žáci třídy 2.G dikobraza srstnatonosého, žáci třídy 3.F dikdika Kirkova a žáci třídy 6.F kvakoše nočního. Celá škola se složila na urzona kanadského, který se sice podobá dikobrazům, ale má blíže k morčatům, a jak jeho jméno napovídá, pochází ze Severní Ameriky.