Výsledky přijímacího řízení – osmileté studium

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 Osmileté studium 79-41-K/81 Gymnázium V souladu s § 60g zákona číslo 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu § 19 zákona 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování […]

Výsledky přijímacího řízení – čtyřleté studium

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 Čtyřleté studium 79-41-K/41 Gymnázium V souladu s § 60g zákona číslo 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu § 19 zákona 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním […]

Na matematiku hravě

Díky značnému nasazení během koronavirové krize jsme uvedeni na stránkách odboru školství MHMP jako příklad dobré praxe (proklik zde), v sekci „Weby s výukovou látkou a procvičováním pro 1 až 2 předměty“ jsou uvedena všechna výuková videa naší kolegyně Mgr. Růženy Holubové! Za přístup k výuce a její kvalitu moc děkujeme! Odkaz na youtube kanál […]

Nabídka hostitelského programu AFS

Vážení rodiče a přátelé našeho gymnázia, naše škola by Vám ráda nabídla možnost stát se hostitelskou rodinou zahraničního studenta organizace AFS Mezikulturní programy, o.p.s. (www.afs.cz), s níž naše škola spolupracuje. Od roku 1996 bylo touto organizací v ČR hoštěno více než 800 zahraničních středoškoláků ze 32 zemí světa. AFS ročně hostí na 60 středoškoláků. Ti […]

Informace k přijímacím zkouškám 8. 6. a 9. 6. 2020

Budova školy bude v den zkoušek otevřena: pro čtyřleté studium 8. 6. od 7:40 pro osmileté studium 9. 6. od 7:25 Žádáme všechny uchazeče, aby pro příchod do budovy využili časový interval uvedený na pozvánce. Uchazeč s sebou musí mít čestné prohlášení o neexistenci virového onemocnění a  průkaz, který obsahuje fotografii a jméno uchazeče (např. občanský průkaz, […]

Informace pro uchazeče, kteří na své přihlášce uvedli Gymnázium Litoměřická jako druhou školu

Uchazeči, kteří uvedli na přihlášce Gymnázium Litoměřická jako druhou školu, obdrží 9. 6. 2020 e-mailem evidenční číslo platné pro naši školu. Pod tímto číslem pak najdou výsledky přijímacího řízení. Čtyřleté studium bude zveřejněno nejpozději 16. 6. 2020, osmileté studium nejpozději 17. 6. 2020 v budově školy a na internetových stránkách Gymnázia Litoměřická.         […]

Důležité upozornění pro uchazeče – čestné prohlášení

Ještě jednou si dovoluji informovat zákonné zástupce našich uchazečů, že při vstupu do budovy školy vyžadujeme podepsané čestné prohlášení o neexistenci virového onemocnění. V případě, že uchazeč nepředloží v souladu s mimořádným opatřením ministerstva zdravotnictví podepsané čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění před prvním vstupem do budovy a neexistuje žádná možnost, jak by toto […]