Návštěva našich žáků na MFF UK

Dne 21. 9. 2022 se vybraní zájemci o fyziku z maturitních ročníků zúčastnili speciální akce MFF UK pro fakultní školy. Žáci nahlédli na odborná pracoviště a seznámili se formou workshopů i přednášek s konkrétními pracovními projekty zúčastněných kateder. Během odpoledne diskutovali o klimatických změnách, překonávali sílu vakua, ovlivňovali záznamy seismografů či studovali kosmické zvětrávání. Organizátorům […]

Vzácná a milá návštěva na Gymlitu

V pátek 9. 9. 2022 školu navštívil pan ministr školství, mládeže a tělovýchovy pan prof. JUDr. Vladimír Balaš, CSc, mimo jiné také bývalý absolvent našeho gymnázia. Bylo nám potěšením jej školou provést, představit mu naše letošní maturanty. Pan ministr k naší velké radosti také přislíbil účast na oslavách 50. výročí založení školy, které se budou […]

Adaptační kurz v Holanech

Od úterý 6. 9. do pátku 9. 9. probíhal již tradiční Adaptační kurz v Holanech, který pro naše nové žáky prim a prvního ročníku pořádáme vždy na začátku školního roku. Hlavním cílem je, aby se navzájem poznali, spřátelili a připravili na své studium na Gymlitu. Tomu pomáhal náš zkušeným tým pedagogů – třídními počínaje a […]

Erasmus+

Prvních 6 žáků odjelo s profesorským doprovodem na první trimestr v rámci projektu Erasmus+ v sobotu 3. 9. 2022, přejeme úspěšné studium!