Výuka od 25. 11. 2020

Praha 20. 11. 2020 Milé žákyně, milí žáci, od středy 25. 11. 2020 začíná prezenční výuka maturitních ročníků; od pondělí 30.11. 2020 souběžně realizujeme prezenční výuku pro primy a sekundy, maturanty – ostatní třídě vzděláváme distančně. Týden poté, tedy od 7. 12. 2020 realizujeme prezenční výuku pro tercie, kvarty a maturanty, ostatní třídy se učí […]

Podivuhodný vesmír – RNDr. Tomáš Franc, Ph.D.

V rámci největšího festivalu kosmických aktivit v ČR Czech Space Week 2020 vystoupil náš učitel RNDr. Tomáš Franc, Ph.D. s prezentací Podivuhodný vesmír. Prezentace zazněla hned dvakrát během části pořádané Vzdělávací kanceláří Evropské vesmírné agentury (ESERO). Záznam přednášky je možné zhlédnout zde:

Bobřík informatiky – online

Jako každý rok se naše gymnázium přihlásilo do online soutěže Bobřík informatiky, která u žáků rozvíjí informatické myšlení a algoritmizaci. V tabulce je uveden stanovený den a časové rozmezí pro soutěžení žáků našeho gymnázia. Benjamin prima, sekunda pondělí 9. 11. od 13:30 do 15:30 Kadet tercie, kvarta pondělí 16. 11. od 13:30 do 15:30 Junior 1. – 2. r. SŠ, kvinta, […]

Odložení voleb do školské rady

Vážení rodiče a zletilí žáci, oznamujeme, že ohlášené volby členů školské rady jsou odloženy na základě rozhodnutí ministra školství, kterým se prodlužuje funkční období dosavadních členů školských rad o 3 měsíce ode dne skončení nouzového stavu. Nový termín a organizaci voleb vám oznámíme v dostatečném předstihu. Příslušný dokument najdete zde.

Organizace výuky v říjnu 2020 – aktualizace k 13. 10. 2020

Výuka na celém gymnáziu je od středy 14. 10. 2020 pouze distanční. Výuka na nižším gymnáziu zůstává do konce týdne (16. 10.2020) v offline režimu, vyšší gymnázium pokračuje dle rozvrhu speciálního (kombinace offline a online výuky). Od pondělí 19. 10. 2020 celé gymnázium přechází na rozvrh, kdy bude posílena dotace online hodin v hlavních předmětech, […]

Volby do školské rady Gymnázia Litoměřická – podzim 2020

Školská rada je kontrolní orgán školy, má 6 členů a jejich funkční období je 3 roky. 2 členy jmenuje zřizovatel, 2 členy navrhují a volí pedagogové školy a 2 členy navrhují a volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci. Příprava voleb Organizací voleb pověřila ředitelka gymnázia volební komisi ve složení pp. Čížková, Kučerová, Tobolková. Dne 3. 9. 2020 byli […]