Informace ze školní jídelny

Školní jídelna vaří do konce května vždy jen jedno jídlo dle rozpisu. Od začátku června se bude vařit pouze oběd číslo 1 a 3. Žáci nižšího gymnázia a zaměstnanci školy budou mít obědy od 10. května automaticky přihlášeny. V den, kdy nemají žáci prezenční výuku, si mohou vyzvednout oběd do vlastních nádob u výdejního okénka […]

Vstup pro jednotlivce na víceúčelové sportovní hřiště Gymnázia, Praha 9, Litoměřická 726

Jednotlivci mají umožněn vstup v úterý a ve čtvrtek od 15 do 17 hodin po dobu školního roku. Cena jednoho vstupu je Kč 50,-. Děti do 6 let mají vstup v doprovodu dospělé osoby zdarma. Vstup je umožněn po předložení permanentní vstupenky – 10 vstupů, Kč 500,-. Pravidla užívání hřiště se řídí návštěvním řádem. V případě zájmu […]

Pozvánka na „kulinářský výlet“ do Normandie

Alliance francaise Pardubice organizuje dne 29. 4. od 17 hodin online kuchařský ateliér. S Francouzkou Marií budeme připravovat slavný normandský jablečný koláč Tarte aux pommes. Akce je určena všem gurmánům. Mohou se přihlásit i ti, co francouzštinu neovládají, protože se bude tlumočit do češtiny. Stačí vyplnit krátký dotazník na shorturl.at/fzACE. garant Fj PhDr. Věra Klínská

Přijímací zkoušky 2021 – důležitá informace pro uchazeče

V souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví (č. j. MZDR 14592/2021-1/MIN/KAN) ze dne 6. 4. 2021 oznamujeme, že:   1. Osobě, která je uchazečem o střední vzdělávání (dále jen „uchazeč“), se umožní osobní přítomnost na  jednotné přijímací zkoušce  (dále jen „přijímací zkouška“) pouze pokud a) nemá příznaky onemocnění COVID-19, a b) doloží před přijímací zkouškou […]