Opatření Ministerstva zdravotnictví

S účinností od 25. 2. 2021 platí, že po budově školy se smí pohybovat osoby pouze s respirátorem nebo obdobným prostředkem (vždy bez výdechového ventilu), případně se zdravotnickou obličejovou maskou nebo obdobným prostředkem naplňujícím minimálně všechny technické podmínky a požadavky normy ČSN EN 14683+AC. Žádáme zákonné zástupce, kteří k nám nosí osobně přihlášky, aby toto […]

Dobří holubi se vracejí…

Ve středu 17. 2. 2021 ve 14 hodin proběhla online beseda  absolventů Gymlitu z r. 2018 s našimi současnými maturanty. Vysokoškoláci měli připravené prezentace, ve kterých představili své fakulty a obory, jejich specifika a výhody. Maturanti měli možnost získat i takové informace, které nejsou na webových stránkách zveřejňovány. Na závěr i během prezentování absolventi odpovídali […]

Pozvání do čtenářského klubu

Na Gymnáziu Litoměřická organizujeme k podpoře čtenářství, kritického myšlení a komunikačních dovedností čtenářský klub. Schůzky klubu probíhají 1x týdně on-line ve skupině v MS Teams. Termín schůzek i plán činnosti je stanovený po dohodě se žáky s ohledem na jejich čtenářské zájmy a s četbou spojené aktivity. Touto činností chceme napomoci neformálnímu setkávání žáků a […]

Přihlášky ke studiu

Vážení uchazeči, bližší informace o přijímacím řízení najdete v sekci Uchazeči – Přijímací řízení. Přihlášky ke studiu můžete odevzdat osobně v kanceláři paní asistentky Jany Horčičkové od pondělí do čtvrtka vždy od 8 do 15.00 hodin, v pátek od 8 do 14.30 hodin,  případně poslat poštou – ideálně doporučeně, nebo prostřednictvím datové schránky.

Pořád se něco děje

Gymnázium Litoměřická využívá fyzickou nepřítomnost žáků k vylepšení klíčových systémů, ke kterým bezpochyby patří výdejní terminál na obědy. Proběhla kompletní výměna stravovacího systému, přičemž ten nový disponuje dotykovou obrazovkou, především pak ale jednodušší správou a ovládáním. Více můžete vidět ve fotogalerii níže

Informace pro účastníky přípravných kurzů a jejich rodiče

Ve středu 13. 1. 2021 bude zahájena výuka v přípravných kurzech českého jazyka a matematiky distanční formou. Výuka bude probíhat ve skupinách s 12 – 14 členy v prostředí MS Teams. Rodiče žáků budou informováni před zahájením kurzů na e-mailovou adresu, ze které proběhlo přihlášení do kurzů, do které skupiny je jejich dítě zařazeno. Zároveň jim na tuto […]