GYMLIT získal prestižní titul!

S nadšením oznamujeme, že naše gymnázium Litoměřická získalo nejvyšší certifikaci mezinárodního programu Ekoškola – Zelená cesta!  Naše cesta k Zelené certifikaci nebyla jednoduchá ani krátká, ale díky společnému úsilí jsme dosáhli tohoto významného milníku. Děkujeme všem, kteří se na tomto úspěchu podíleli, ať už s námi šli jen krátký úsek nebo nás podporovali po celou […]

GymLit Šifrovačka

Nadcházející konec školního roku jsme si na gymnáziu zpestřili šifrovací hrou. Každé pondělí ráno mohou žáci i zaměstnanci nalézt na nástěnce školy rébus od kryptologa, jehož řešením je skryté slovo a úspěšní řešitelé všech hádanek se mohou v posledním týdnu těšit na malou sladkou odměnu a odtajnění autora. 🙂

Český den proti rakovině 2024 a reportáž v ČT

V květnu se naši žáci zúčastnili celorepublikové sbírky Český den proti rakovině, jejíž letošní ročník byl zaměřen na prevenci rakoviny prsu. Žákům se během jediného dne podařilo vybrat skvělých 357.826 Kč a umístili jsme se jako druhá nejúspěšnější škola v ČR. Opravdu moc děkujeme všem, kteří se do sbírky zapojili, obzvláště pak žákům, kterým se podařilo vybrat […]

Beseda o kyberšikaně

Beseda o kyberšikaně Ve čtvrtek 30. 5. 2024 se obě primy zúčastnily besedy na téma „Kyberšikna“. V průběhu dvou vyučovacích hodin se primáni dozvěděli mnoho praktických informací. Lektora z organizace E-bezpečí se mohli dotazovat na to, co je v dané oblasti nejvíce zajímá.  

Schůzka zákonných zástupců pro budoucí žáky prvního ročníku a primy

Vážení zákonní zástupci, úvodní organizační schůzka pro budoucí první ročníky se koná ve středu 19/6 od 17 hodin a pro primu od 17.30. S třídními učitelkami i vedením školy a poradenskými pracovníky proberete mimo jiné adaptační kurzy, chod školy a jiné. Těšíme se na osobní setkání. PhDr. Jaroslava Najnarová, ředitelka školy    

Kolín nad Rýnem 2024

V květnu proběhl výměnný pobyt našich žáků v Kolíně nad Rýnem, jehož hlavním cílem bylo posílení jazykových dovedností v angličtině i němčině. Program zahrnoval také návštěvy kulturních a historických památek, jako je slavná kolínská katedrála, či prohlídku moderní architektury v centru města. Během týdne se žáci zapojili do konverzačních i tvůrčích projektů, zúčastnili se skupinových […]

Harmonogram malých maturit 2024 – 4.F a 4.G

Časový harmonogram malých maturit pro žáky 4.F a 4.G  naleznete v přiloženém souboru. Žáci se dostaví ve stanovený čas před jídelnu, kde si je vždy vyzvedne zadavatel. Běžná výuka kvart ve dnech konání malých maturit (27. – 30. 5.) neprobíhá, na obědy však žáci mohou přijít, pokud si je sami  neodhlásí. Harmonogram malých maturit 2024 […]

Jak se vlní Země?

Ve čtvrtek 23. 5. 2024 proběhla se žáky 3.F a 3.G mimořádná přednáška pana doktora Eisnera na téma využití akustických vln pro studium Země. Téma vhodně doplnilo právě vyučované téma zvukových jevů a ukázalo praktický význam probírané látky v běžném životě. Děkujeme za poutavé povídání a vážíme si zapojení rodiče do života školy. Zpracovala Jitka Puchmajerová