Přihlašování na 2. termín přijímacích zkoušek nanečisto (20. 3. 2024)

Přihlašování na 2. termín přijímacích zkoušek nanečisto (20. 3. 2024) bylo zahájeno. Formulář pro přihlášení naleznete zde. Podrobnější informace o přijímacích zkouškách nanečisto jsou k dispozici v sekci Uchazeči – Zkoušky nanečisto. Znovu se musí přihlásit i uchazeči, kteří se účastnili 1. termínu, jedná se o dvě samostatné akce. 

Důležité – změna nastavení aplikace Bakaláři pro zákonné zástupce

Pokud používáte aplikaci Bakaláři je třeba nově nastavit položku „webová adresa školy“ na https://gymlit.bakalari.cz/bakaweb (lze nastavit i přes volbu Najít školu > Praha 9 – Prosek > Gymnázium, Praha 9, Litoměřická).        Přihlašovací jména a hesla se pro zákonné zástupce neměnila – v platnosti zůstávají poslední používané údaje a po změně výše uvedené položky se […]

Doplňující organizační informace ke 1. termínu přijímacích zkoušek nanečisto – středa 21. 2. 2024

  Zahájení: 14:30 v učebnách (viz níže Rozmístění v učebnách) Předpokládaný konec cca 17:25 (uchazeči mohou odcházet ihned po odevzdání druhého testu, tedy i dříve než ve výše uvedený čas)   Budova školy bude pro uchazeče otevřena od 14:00 Z bezpečnostních i hygienických důvodů je vstup do budovy školy dovolen pouze uchazečům, všechny doprovázející osoby mají vstup […]

Bella Italia!

Dne 23. 1. navštívila třída 4. G a hudební skupiny 5. G a 1. A koncertní síň Rudolfina, ve kterém nám Česká studentská filharmonie zahrála několik známých melodií v rámci představení Kroky do nového světa – Bella Italia! Vedle Saltarella z Italské symfonie F. Mendelssohna Bartholdyho nechyběla operní hudba rodilých Italů: G. Rossiniho a G. […]

Projektové dny 3.F

V projektových dnech 25.a 26.1. se třída 3.F zúčastnila exkurze na OU Vyšehrad a na závěr se i sami na chvíli stali cukráři a pekaři 😁. Z celého projektu bude zpracována prezentace a krátké video, kde se dozvíte o celé akci vîce. Bylo to super a děkujeme OU Vyšehrad  

GAUDEAMUS Praha 2024

Ve středu 24. ledna navštívili žáci septim a třetích ročníků veletrh pomaturitního vzdělávání. Seznámili se zde s nabídkou studijních programů nejen českých VŠ a VOŠ, ale také s možností studovat na zahraničních školách. Celkem se na akci prezentovalo více než 310 různých vzdělávacích institucí, např. UK, ČVUT, VŠE, MUNI, UJEP, UHK, ZČU, VŠCHT, … Více informací o […]

Informace pro uchazeče – úřední hodiny pro přijímání přihlášek v listinné podobě

Vážení uchazeči o studium na Gymnáziu Litoměřická, v případě, že zvolíte způsob podání přihlášky v listinné formě, je třeba, abyste tento dokument donesli v čase od 1. do 20. února 2024 v pracovních dnech od 8.00 do 15.00 hodin na recepci školy (recepce a sekretariát funguje i v době tzv. jarních prázdnin). Připomínáme, že letos […]