Organizace zájezdů a výměnných pobytů je nedílnou součástí jazykové výuky na naší škole. Bohužel v několika předchozích letech byly uvedené aktivity silně ovlivněny pandemickými restrikcemi, důsledkem je současný zvýšený zájem o nabízené pobyty, kterému se snažíme vyjít vstříc. Rokem 2023-2024 se pak vracíme k pravidelně konaným pobytům.

Všem našim žákům umožňujeme realizaci zahraničního pobytu v případě jejich zájmu. V průběhu studia má každý žák čtyřletého oboru možnost minimálně dvakrát se zúčastnit pobytu, žák oboru osmiletého pak minimálně třikrát. Všechny výjezdy jsou také podporovány ze strany Rady rodičů.

Seznamy účastníků sledujeme a interně evidujeme tak, aby přednost dostali žáci, kteří ještě možnost výjezdu neuplatnili, v potaz je také bráno chování a prospěch žáků. Cílem je transparentnost výběru a rovná příležitost u všech uvedených nadstandartních aktivit naší školy.

 

V rámci Sekce cizích jazyků nabízíme několik typů zahraničních výjezdů:

A) Výuka 1. cizího jazyka – angličtiny:

· Vzájemný výměnný pobyt s partnerskou školou v Kolíně nad Rýnem, Německo, každoročně konaný od roku 1997, podporován i grantovými prostředky, důraz na komunikaci v AJ, ubytování v hostitelských rodinách, zaměřený na týmovou a projektovou spolupráci, konaný v jarních měsících.

Cílová skupina: žáci kvart.

 

· Poznávací zájezd do Velké Británie s výukou angličtiny, doprava busem, pravidelně organizovaný na začátku a konci školního roku, podporován grantovými prostředky, důraz na poznávání kulturně-společenského prostředí, včetně výuky angličtiny na odpovídající jazykové úrovni účastníků.

Cílová skupina: žáci kvint/ prvního ročníku SŠ – červen daného školního roku,

žáci tercií – září daného školního roku.

 

. Poznávací zájezd do Velké Británie, doprava letadlem, organizovaný podle zájmu žáků, na konci/začátku školního roku, zaměřen na poznání kulturně-historického a společenského života VB v různých částech země.

Cílová skupina: žáci sext a septim/ druhého a třetího ročníku SŠ.

 

B) Výuka 2. cizích jazyků – němčiny, španělštiny, francouzštiny:

 

V rámci výuky dalších cizích jazyků také nabízíme zájemcům další možnost zahraničních výjezdů a výměnných pobytů:

· krátkodobé jednodenní výjezdy do okolních německy mluvících zemí – Německo, Rakousko, zaměřené tematicky na poznávání kulturně-historického prostředí daných zemí,

· studijní pobyty zaměřené na rozvoj jazykových dovedností žáků a poznávání multikulturního prostředí daných zemí, podpora grantovými prostředky – Španělsko, Rakousko,

· vícedenní poznávací zájezdy do cizojazyčných regionů, důraz kladen na poznávání kulturně-historického prostředí zemí – Francie, Španělsko, Německo.

Cílové skupiny: programy jsou většinou nabízeny všem věkovým kategoriím, záleží na zájmu žáků.

 

Za Sekci CJ: PhDr. Jitka Cihelková, březen 2023

 


 

Sportovní, jazykové a poznávací akce na Gymlitu:

 1. Přehled akcí naplánovaných dlouhodobě – stanoveny jako povinné (uvedeny v ŠVP):
 • Adaptační kurz – 1. A, 1.F, 1.G
 • Lyžařské výcviky – 2.F, 2.G, 6.F, 6.G, 2.A
 • Sportovně-turistický kurz – 3.A, 7.F, 7.G
 1. Jazykové pobyty – tyto akce jsou žákům nabízeny každoročně, primárně budou místa obsazena žáky uvedenými u každé jednotlivé akce
 • Výměnný pobyt Kolín nad Rýnem – 4.F, 4.G (vybraní jedinci)
 • Poznávací zájezd s výukou (Anglie) – tercie (podzim); první ročník a kvinty (červen) – vybraní jedinci, v případě větší poptávky rozhoduje studijní prospěch
 • Výměnné pobyty pro třídy v rámci AFS (všechny cizí jazyky vyučované na škole) – i možnost využití hostitelských rodin – vybraní jedinci, v případě větší poptávky rozhoduje studijní prospěch
 1. Předvánoční jednodenní výjezdy – dle aktuální nabídky
 2. Preventivní programy – zajišťuje metodička prevence ve spolupráci s agenturou – napříč jednotlivými třídami
 3. Program Kulturní minimum: cílem tohoto programu je seznámit naše žáky s kulturou naší země a regionu. Program je určen pro žáky nižšího gymnázia (primy až kvarty) a pro 1. ročník čtyřletého studia. V rámci tohoto programu se žáci zúčastní v každém pololetí jednoho kulturně zaměřeného programu. Žáci navštíví nejvýznamnější památky Prahy (Pražský hrad, Vyšehrad nebo Obecní dům), místa spojená s významnými osobnostmi z našich dějin (Anežský nebo Jiřský klášter). Také se zúčastní programu o židovské kultuře nebo holocaustu v Židovském muzeu v Praze. Čeká je program v Národní galerii nebo komentovaná prohlídka výstavy (Dějiny nebo Dějiny 20. století) v Národním muzeu. Nevynecháme ani prohlídku historické budovy Národního muzea s kupolí. Žáci též absolvují vzdělávací program na místech spojených s významnými událostmi našich dějin (Národní památník hrdinů heydrichiády, Památník Lidice nebo Památník Terezín). Spolu s průvodcem též absolvují Královskou cestu nebo prohlídku Národního divadla. Do programu zařadíme i expozice muzeí a aktuální výstavy připomínající významná výročí.