Organizace zájezdů a výměnných pobytů je nedílnou součástí jazykové výuky na naší škole. Bohužel v několika předchozích letech byly uvedené aktivity silně ovlivněny pandemickými restrikcemi, důsledkem je současný zvýšený zájem o nabízené pobyty, kterému se snažíme vyjít vstříc. Rokem 2023-2024 se pak vracíme k pravidelně konaným pobytům.

Všem našim žákům umožňujeme realizaci zahraničního pobytu v případě jejich zájmu. V průběhu studia má každý žák čtyřletého oboru možnost minimálně dvakrát se zúčastnit pobytu, žák oboru osmiletého pak minimálně třikrát. Všechny výjezdy jsou také podporovány ze strany Rady rodičů.

 

V rámci Sekce cizích jazyků nabízíme několik typů zahraničních výjezdů:

A) Výuka 1. cizího jazyka – angličtiny:

· Vzájemný výměnný pobyt s partnerskou školou v Kolíně nad Rýnem, Německo, každoročně konaný od roku 1997, podporován i grantovými prostředky, důraz na komunikaci v AJ, ubytování v hostitelských rodinách, zaměřený na týmovou a projektovou spolupráci, konaný v jarních měsících.

Cílová skupina: žáci kvart.

 

· Poznávací zájezd do Velké Británie s výukou angličtiny, doprava busem, pravidelně organizovaný na začátku a konci školního roku, podporován grantovými prostředky, důraz na poznávání kulturně-společenského prostředí, včetně výuky angličtiny na odpovídající jazykové úrovni účastníků.

Cílová skupina: žáci kvint/ prvního ročníku SŠ – červen daného školního roku,

žáci tercií – září daného školního roku.

 

. Poznávací zájezd do Velké Británie, doprava letadlem, organizovaný podle zájmu žáků, na konci/začátku školního roku, zaměřen na poznání kulturně-historického a společenského života VB v různých částech země.

Cílová skupina: žáci sext a septim/ druhého a třetího ročníku SŠ.

 

B) Výuka 2. cizích jazyků – němčiny, španělštiny, francouzštiny:

 

V rámci výuky dalších cizích jazyků také nabízíme zájemcům další možnost zahraničních výjezdů a výměnných pobytů:

· krátkodobé jednodenní výjezdy do okolních německy mluvících zemí – Německo, Rakousko, zaměřené tematicky na poznávání kulturně-historického prostředí daných zemí,

· studijní pobyty zaměřené na rozvoj jazykových dovedností žáků a poznávání multikulturního prostředí daných zemí, podpora grantovými prostředky – Španělsko, Rakousko,

· vícedenní poznávací zájezdy do cizojazyčných regionů, důraz kladen na poznávání kulturně-historického prostředí zemí – Francie, Španělsko, Německo.

Cílové skupiny: programy jsou většinou nabízeny všem věkovým kategoriím, záleží na zájmu žáků.

 

Za Sekci CJ: PhDr. Jitka Cihelková, březen 2023

 


 

Sportovní, jazykové a poznávací akce na Gymlitu:

 1. Přehled akcí naplánovaných dlouhodobě – stanoveny jako povinné (uvedeny v ŠVP):
 • Adaptační kurz – 1. A, 1.F, 1.G
 • Lyžařské výcviky – 2.F, 2.G, 6.F, 6.G, 2.A
 • Sportovně-turistický kurz – 3.A, 7.F, 7.G
 1. Jazykové pobyty – tyto akce jsou žákům nabízeny každoročně, primárně budou místa obsazena žáky uvedenými u každé jednotlivé akce
 • Výměnný pobyt Kolín nad Rýnem – 4.F, 4.G (vybraní jedinci)
 • Poznávací zájezd s výukou (Anglie) – tercie (podzim); první ročník a kvinty (červen) – vybraní jedinci, v případě větší poptávky rozhoduje studijní prospěch
 • Výměnné pobyty pro třídy v rámci AFS (všechny cizí jazyky vyučované na škole) – i možnost využití hostitelských rodin – vybraní jedinci, v případě větší poptávky rozhoduje studijní prospěch
 1. Předvánoční jednodenní výjezdy – dle aktuální nabídky
 2. Preventivní programy – zajišťuje metodička prevence ve spolupráci s agenturou – napříč jednotlivými třídami
 3. Program Kulturní minimum: cílem tohoto programu je seznámit naše žáky s kulturou naší země a regionu. Program je určen pro žáky nižšího gymnázia (primy až kvarty) a pro 1. ročník čtyřletého studia. V rámci tohoto programu se žáci zúčastní v každém pololetí jednoho kulturně zaměřeného programu. Žáci navštíví nejvýznamnější památky Prahy (Pražský hrad, Vyšehrad nebo Obecní dům), místa spojená s významnými osobnostmi z našich dějin (Anežský nebo Jiřský klášter). Také se zúčastní programu o židovské kultuře nebo holocaustu v Židovském muzeu v Praze. Čeká je program v Národní galerii nebo komentovaná prohlídka výstavy (Dějiny nebo Dějiny 20. století) v Národním muzeu. Nevynecháme ani prohlídku historické budovy Národního muzea s kupolí. Žáci též absolvují vzdělávací program na místech spojených s významnými událostmi našich dějin (Národní památník hrdinů heydrichiády, Památník Lidice nebo Památník Terezín). Spolu s průvodcem též absolvují Královskou cestu nebo prohlídku Národního divadla. Do programu zařadíme i expozice muzeí a aktuální výstavy připomínající významná výročí.