Sportovní, jazykové a poznávací akce na Gymlitu:

  1. Přehled akcí naplánovaných dlouhodobě – stanoveny jako povinné (uvedeny v ŠVP):
  • Adaptační kurz – 1. A, 1.F, 1.G
  • Lyžařské výcviky – 2.F, 2.G, 6.F, 6.G, 2.A
  • Sportovně-turistický kurz – 3.A, 7.F, 7.G
  1. Jazykové pobyty – tyto akce jsou žákům nabízeny každoročně, primárně budou místa obsazena žáky uvedenými u každé jednotlivé akce
  • Výměnný pobyt Kolín nad Rýnem – 4.F, 4.G (vybraní jedinci)
  • Poznávací zájezd s výukou (Anglie) – 3.G (podzim 2019) /následující školní rok 2020/21 4.F/; 5.F, 5.G, 1.A (červen 2020) – vybraní jedinci, v případě větší poptávky rozhoduje studijní prospěch
  • Výměnné pobyty pro třídy v rámci AFS (všechny cizí jazyky vyučované na škole) – i možnost využití hostitelských rodin – vybraní jedinci, v případě větší poptávky rozhoduje studijní prospěch
  1. Předvánoční jednodenní výjezdy – dle aktuální nabídky
  2. Preventivní programy – zajišťuje metodička prevence ve spolupráci s agenturou – napříč jednotlivými třídami