Sportovní, jazykové a poznávací akce na Gymlitu:

 1. Přehled akcí naplánovaných dlouhodobě – stanoveny jako povinné (uvedeny v ŠVP):
 • Adaptační kurz – 1. A, 1.F, 1.G
 • Lyžařské výcviky – 2.F, 2.G, 6.F, 6.G, 2.A
 • Sportovně-turistický kurz – 3.A, 7.F, 7.G
 1. Jazykové pobyty – tyto akce jsou žákům nabízeny každoročně, primárně budou místa obsazena žáky uvedenými u každé jednotlivé akce
 • Výměnný pobyt Kolín nad Rýnem – 4.F, 4.G (vybraní jedinci)
 • Poznávací zájezd s výukou (Anglie) – tercie (podzim); první ročník a kvinty (červen) – vybraní jedinci, v případě větší poptávky rozhoduje studijní prospěch
 • Výměnné pobyty pro třídy v rámci AFS (všechny cizí jazyky vyučované na škole) – i možnost využití hostitelských rodin – vybraní jedinci, v případě větší poptávky rozhoduje studijní prospěch
 1. Předvánoční jednodenní výjezdy – dle aktuální nabídky
 2. Preventivní programy – zajišťuje metodička prevence ve spolupráci s agenturou – napříč jednotlivými třídami
 3. Program Kulturní minimum: cílem tohoto programu je seznámit naše žáky s kulturou naší země a regionu. Program je určen pro žáky nižšího gymnázia (primy až kvarty) a pro 1. ročník čtyřletého studia. V rámci tohoto programu se žáci zúčastní v každém pololetí jednoho kulturně zaměřeného programu. Žáci navštíví nejvýznamnější památky Prahy (Pražský hrad, Vyšehrad nebo Obecní dům), místa spojená s významnými osobnostmi z našich dějin (Anežský nebo Jiřský klášter). Také se zúčastní programu o židovské kultuře nebo holocaustu v Židovském muzeu v Praze. Čeká je program v Národní galerii nebo komentovaná prohlídka výstavy (Dějiny nebo Dějiny 20. století) v Národním muzeu. Nevynecháme ani prohlídku historické budovy Národního muzea s kupolí. Žáci též absolvují vzdělávací program na místech spojených s významnými událostmi našich dějin (Národní památník hrdinů heydrichiády, Památník Lidice nebo Památník Terezín). Spolu s průvodcem též absolvují Královskou cestu nebo prohlídku Národního divadla. Do programu zařadíme i expozice muzeí a aktuální výstavy připomínající významná výročí.