Dopis paní předsedkyně rodičům ze dne 21. 11. 2022

Rada rodičů je spolek spolupracující s naším gymnáziem. Každá třída v něm má jednoho zástupce z řad rodičů, vedení je tříčlenné. V současnosti je předsedkyní p. Barbara Červenková. Rada se schází přibližně jednou měsíčně.

Rada rodičů spravuje finanční prostředky vybrané formou rodičovských příspěvků. Pro jejich zaplacení lze využít i převod přímo na účet sdružení. Účet je vedený u Fio banky a jeho číslo je 2100671476/2010, do zprávy pro příjemce se uvádí JMÉNO a PŘÍJMENÍ DÍTĚTE a TŘÍDA.

Stanovy spolku