Založení účtu pro sociální účely – dopis zástupkyň RR: číslo účtu: 2002722970/2010

 

Vzor darovací smlouvy

 

 

Dopis paní předsedkyně rodičům ze dne 11. 10. 2023

Rada rodičů je spolek spolupracující s naším gymnáziem. Každá třída je zastoupena jedním či dvěma členy z řad rodičů. V čele spolku je tříčlenný výbor, který v současné době pracuje ve složení: Barbara Červenková, Michaela Kosová a Jitka Kouba.

 Rada rodičů se schází zpravidla čtyřikrát ročně, neodkladné záležitosti jsou operativně řešeny „per rollam“.

Rada rodičů spravuje finanční prostředky vybrané formou rodičovských příspěvků. Pro jejich zaplacení lze využít i převod přímo na účet sdružení. Účet je vedený u Fio banky a jeho číslo je 2100671476/2010, do zprávy pro příjemce se uvádí JMÉNO a PŘÍJMENÍ DÍTĚTE a TŘÍDA.

Stanovy spolku