Přípravné kurzy v letošním školním roce 2022/2023 budeme pořádat, jejich začátek je stanoven na 18. ledna 2023. Podrobnější informace připravujeme a budou zveřejněny v průběhu října 2022. Přihlašování na přípravné kurzy bude probíhat přes webové stránky školy a bude spuštěno v listopadu 2022. V sekci Novinky zveřejníme informaci o zahájení přihlašování.