Informace pro účastníky přípravných kurzů a jejich rodiče

Ve středu 13. 1. 2021 bude zahájena výuka v přípravných kurzech českého jazyka a matematiky distanční formou.

Výuka bude probíhat ve skupinách s 12 – 14 členy v prostředí MS Teams. Rodiče žáků budou informováni před zahájením kurzů na e-mailovou adresu, ze které proběhlo přihlášení do kurzů, do které skupiny je jejich dítě zařazeno. Zároveň jim na tuto adresu přijde v den zahájení kurzů pozvání k připojení do skupiny.  Žáci budou potřebovat k PC nebo tabletu mikrofon, kamera není nutná. Dále doporučujeme psací a rýsovací potřeby a sešit.

Výuka proběhne v 9 lekcích, z nichž každá má stanovený obsah. Studijní materiály k lekci obdrží žáci vždy v pondělí, aby si mohli do středy ujasnit, které úlohy budou probírat a připravit si otázky.

Lekce trvá 50 minut, z toho 40 minut proběhne procvičování a vysvětlování učiva a 10 minut bude věnováno individuálním konzultacím (odpovědím na otázky). Konzultace jsou dobrovolné, doporučujeme je využít.

Nahrávání výuky v MS Teams není dovoleno.

Děkujeme za váš zájem o přípravné kurzy na Gymnáziu Litoměřická.

 

Kurzy určené nejen pro uchazeče o studium na našem gymnáziu.

Pokud nebude možné vzhledem k epidemiologické situaci organizovat kurzy prezenčně, plánujeme jejich průběh online formou.

Zahájení kurzů: středa 13. ledna 2021

Plánované termíny:  středy 13. 1., 20. 1., 27. 1., 3. 2., 17. 2., 24. 2., 17. 3., 24. 3. a 31. 3.

kurzy neprobíhají ve středu 10. 2. a 10. 3. (příjímací zkoušky nanečisto) a ve středu 3. 3. (jarní prázdniny) 

Čas: 15:45 – 17:35

Délka jedné lekce: 50 minut

Počet lekcí: 9

 

Střídavě: český jazyk a matematika

Cena pro osmileté studium 1200 Kč matematika, 1200 Kč český jazyk, 2200 Kč oba kurzy

Cena pro čtyřleté studium 1200 Kč matematika, 1200 Kč český jazyk, 2200 Kč oba kurzy

Platba do pondělí 11. 1. 2021 na účet školy č.ú.: 4607620247/5500 (do zprávy pro příjemce uveďte PK5 (5.třída) nebo PK9 (9.třída) a příjmení jméno účastníka kurzu).

Kurz nemá charakter doučování, počet účastníků kurzů je omezen kapacitou školy.

Přihlašování na kurzy bylo z důvodu naplnění kapacity ukončeno.

V případě dotazů lze využít také email tobolkova@gymlit.cz

Program kurzů je možné stáhnout níže v příloze:

Přípravné kurzy 9.třída

Přípravné kurzy 5.třída