Přípravné kurzy pokračují!

Oznamujeme žákům, kteří se účastní přípravných kurzů, a jejich rodičům, že výuka bude pokračovat. Od středy 18. 3. 2020 budeme zasílat rodičům e-mailem materiály z jednotlivých lekcí a informace o poskytovaných konzultacích.

Kurzy určené nejen pro uchazeče o studium na našem gymnáziu

Zahájení kurzů: středa 15. ledna 2020

Čas: 15:45 – 17:35

Délka jedné lekce: 50 minut

Počet lekcí: 9

Střídavě: český jazyk a matematika

Cena pro osmileté studium 1200 Kč matematika, 1200 Kč český jazyk, 2200 Kč oba kurzy

Cena pro čtyřleté studium 1200 Kč matematika, 1200 Kč český jazyk, 2200 Kč oba kurzy

Platba do pondělí 13. 1. 2020 na účet školy č.ú.: 4607620247/5500 (do zprávy pro příjemce uveďte PK5 (5.třída) nebo PK9 (9.třída) a příjmení jméno účastníka kurzu).

Kurz nemá charakter doučování, počet účastníků kurzů je omezen kapacitou školy.

Přihlašování na přípravé kurzy, které začínají 15. ledna 2020, bylo ukončeno. S případnými dotazy na možnost dodatečného zařazení je možné se obrátit na zástupkyni ředitelky PhDr. Brdkovou (brdkova@gymlit.cz).

 

V případě dalších dotazů lze využít také email brdkova@gymlit.cz

Program kurzů je možné stáhnout níže v příloze:

Přípravné kurzy 9.třída

Přípravné kurzy 5.třída

Pokyny propřípravné kurzy najdete zde:

Pravidla přípravných kurzů