Vedení školy
Funkce Jméno Telefon E-mail
ředitelka PhDr. Jaroslava Najnarová 286 028 331 reditelka@gymlit.cz
statutární zástupkyně ředitelky,

kontaktní osoba pro oblast GDPR

Mgr. Olga Kučerová 286 028 338 olga.kucerova@gymlit.cz
zástupkyně ředitelky PhDr. Dana Hatschbach Tobolková 286 028 339 dana.hatschbach@gymlit.cz
Profesorský sbor
Zkratky předmětů Jméno Linka E-mail
F Ing. Vlastimil Bartošic 286 028 321 vlastimil.bartosic@gymlit.cz
Šj Mgr. Jana Bátrlová 286 028 318 jana.batrlova@gymlit.cz
Aj Mgr. Oldřich Buzek 286 028 317 oldrich.buzek@gymlit.cz
Aj PhDr. Jitka Cihelková 286 028 329 jitka.cihelkova@gymlit.cz
Ivt, M, Dg RNDr. Lada Coubalová 286 028 325 lada.coubalova@gymlit.cz
F Bc. Jindřich Dvořák 286 028 322 jindrich.dvorak@gymlit.cz
M RNDr. Jana Dvořáková 286 028 310 jana.dvorakova@gymlit.cz
Ivt Mgr. Martin Feber 286 028 331 martin.feber@gymlit.cz
Aj PhDr. Jitka Fialová 286 028 326 jitka.fialova@gymlit.cz
F, M Bc. Štěpánka Fryčová 286 028 322 stepanka.frycova@gymlit.cz
Nj PhDr. Dagmar Inge Hagen 286 028 325 dagmar.hagen@gymlit.cz
Aj, M Mgr. Michaela Hemerová 286 028 321 michaela.hemerova@gymlit.cz
D Mgr. Filip Herza, Ph.D. 286 028 323 filip.herza@gymlit.cz
M Mgr. Růžena Holubová 286 028 322 ruzena.holubova@gymlit.cz
Bi, Tv Mgr. Markéta Jedličková 286 028 312 marketa.jedlickova@gymlit.cz
Fj PhDr. Věra Klínská 286 028 317 vera.klinska@gymlit.cz
Tv, Z Mgr. Zuzana Klopacz 286 028 328 zuzana.klopacz@gymlit.cz
Tv Mgr. Jaroslav Knypl 286 028 313 jaroslav.knypl@gymlit.cz
Bi, Z Mgr. Veronika Kolesárová 286 028 311 veronika.kolesarova@gymlit.cz
F Mgr. Tomáš Kopřiva 286 028 322 tomas.kopriva@gymlit.cz
Bi, Z Mgr. Josef Kosina 286 028 328 josef.kosina@gymlit.cz
Nj Mgr. Zdenka Kovalovská 286 028 318 zdenka.kovalovska@gymlit.cz
Bi, Tv Mgr. Lucie Kozáková 286 028 312 lucie.kozakova@gymlit.cz
Ch Mgr. Jitka Krajčová 286 028 326 jitka.krajcova@gymlit.cz
Šj Mgr. Eva Kunovjánková 286 028 321 eva.kunovjankova@gymlit.cz
Tv, Z Mgr. Jiří Landsdorf 286 028 313 jiri.landsdorf@gymlit.cz
Čj, Aj Bc. Nikola Maňasová 286 028 323 nikola.manasova@gymlit.cz
Aj Ing. Martina Marešová 286 028 330 martina.maresova@gymlit.cz
Čj, Hv Mgr. Renata Moravcová 286 028 316 renata.moravcova@gymlit.cz
Čj, D Mgr. Libuše Nejmanová 286 028 327 libuse.nejmanova@gymlit.cz
D Mgr. Jitka Neradová 286 028 323 jitka.neradova@gymlit.cz
Aj, D, Ov, Zsv Mgr. Eliška Nováková 286 028 329 eliska.novakova@gymlit.cz
Vv Mgr. Renata Patová 286 028 325 renata.patova@gymlit.cz
Čj, Vv Mgr. Petr Plachý 286 028 330 petr.plachy@gymlit.cz
Aj Mgr. Helena Pospíšilová 286 028 329 helena.pospisilova@gymlit.cz
Ch, Ov, Zsv Mgr. Svatoslav Procházka 286 028 326 svatoslav.prochazka@gymlit.cz
F, M RNDr. Jitka Puchmajerová, Ph.D. 286 028 322 jitka.puchmajerova@gymlit.cz
Ivt, M RNDr. Iveta Rozumová 286 028 310 iveta.rozumova@gymlit.cz
Ov, Zsv Mgr. Blanka Růžičková 286 028 317 blanka.ruzickova@gymlit.cz
Hv Mgr. Lenka Říhová 286 028 316 lenka.rihova@gymlit.cz
Čj, Fj Mgr. Jaroslava Semrádová 286 028 327 jaroslava.semradova@gymlit.cz
M, Z Mgr. Zuzana Skokanová 286 028 310 zuzana.skokanova@gymlit.cz
Čj, Zsv Mgr. Ilona Skolilová 286 028 311 ilona.skolilova@gymlit.cz
Čj, Hv PaedDr. Jana Sůrová 286 028 316 jana.surova@gymlit.cz
M Mgr. Hana Šafaříková 286 028 328 hana.safarikova@gymlit.cz
Aj, Ov, Zsv Mgr. Radim Širl 286 028 317 radim.sirl@gymlit.cz
Aj, Tv Lucie Švejcarová 286 028 329 lucie.svejcarova@gymlit.cz
Aj Mgr. Kateřina Volfová 286 028 329 katerina.volfova@gymlit.cz
Bi,Tv Mgr. Hana Vrbecká Procházková 286 028 313 hana.prochazkova@gymlit.cz
CH RNDr. Petr Vinař 286 028 326 petr.vinar@gymlit.cz
Čj Mgr. Jana Vyhlídalová 286 028 314 jana.vyhlidalova@gymlit.cz
Bi, Tv Mgr. Jiří Weiser 286 028 328 jiri.weiser@gymlit.cz
Ivt, Tv Mgr. Martin Weiser 286 028 313 martin.weiser@gymlit.cz
F RNDr. Miroslava Wokounová 286 028 310 miroslava.wokounova@gymlit.cz
Ch Ing. Ivana Zámečníková 286 028 326 ivana.zamecnikova@gymlit.cz
Aj Mgr. Jana Zeizingerová 286 028 314 jana.zeizingerova@gymlit.cz
Technicko – hospodářští pracovníci
Funkce Jméno Tel/fax E-mail
asistentka ředitelky, pokladní Jana Horčičková 286 028 331 jana.horcickova@gymlit.cz
vedoucí pro ekonomickou oblast,

ekonomka-rozpočtářka

Mgr. Nataliya Shved 286 028 319 natalyia.shved@gymlit.cz
majetková účetní, finanční referentka Iva Benková 286 028 337 iva.benkova@gymlit.cz
hospodářka Michaela Karbanová 286 028 333 michaela.karbanova@gymlit.cz
vedoucí školní jídelny Eva Krýdová 286 028 320 eva.krydova@gymlit.cz
technický správce budovy, školník Martin Najnar 777 425 920 skolnik@gymlit.cz
recepční Hana Vokurková

Magda Weberová

recepce@gymlit.cz