Vedení školy
Funkce Jméno Telefon E-mail
ředitelka PhDr. Jaroslava Najnarová 286 028 331 reditelka@gymlit.cz
statutární zástupkyně ředitelky,

kontaktní osoba pro oblast GDPR

Mgr. Olga Kučerová 286 028 338 kucerova@gymlit.cz
zástupkyně ředitelky PhDr. Dana HatschbachTobolková 286 028 339 tobolkova@gymlit.cz
Profesorský sbor
Zkratky předmětů Jméno Linka E-mail
D PhDr. Jan Bárta, Ph.D. 286 028 323 barta@gymlit.cz
F Ing. Vlastimil Bartošic 286 028 321 bartosic@gymlit.cz
Šj Mgr. Jana Bátrlová 286 028 318 batrlova@gymlit.cz
Aj Mgr. Oldřich Buzek 286 028 317 buzek@gymlit.cz
Aj PhDr. Jitka Cihelková 286 028 329 cihelkova@gymlit.cz
Ivt, M, Dg RNDr. Lada Coubalová 286 028 325 coubalova@gymlit.cz
F Bc. Jindřich Dvořák 286 028 322 dvorak@gymlit.cz
M RNDr. Jana Dvořáková 286 028 310 dvorakova@gymlit.cz
Ivt Mgr. Martin Feber 286 028 331 feber@gymlit.cz
Aj PhDr. Jitka Fialová 286 028 326 fialova@gymlit.cz
F, M Bc. Štěpánka Fryčová 286 028 322 frycova@gymlit.cz
Aj, M Mgr. Michaela Hemerová 286 028 321 hemerova@gymlit.cz
D Mgr. Filip Herza, Ph.D. 286 028 323 herza@gymlit.cz
M Mgr. Růžena Holubová 286 028 322 holubova@gymlit.cz
Bi, Tv Mgr. Markéta Jedličková 286 028 312 jedlickova@gymlit.cz
Fj PhDr. Věra Klínská 286 028 317 klinska@gymlit.cz
Tv, Z Mgr. Zuzana Klopacz 286 028 328 klopacz@gymlit.cz
Tv Mgr. Jaroslav Knypl 286 028 313 knypl@gymlit.cz
Bi, Z Mgr. Veronika Kolesárová 286 028 311 kolesarova@gymlit.cz
F Mgr. Tomáš Kopřiva 286 028 322 kopriva@gymlit.cz
Nj PhDr. Dagmar Inge Kosek 286 028 325 kosekova@gymlit.cz
Bi, Z Mgr. Josef Kosina 286 028 328 kosina@gymlit.cz
Nj Mgr. Zdenka Kovalovská 286 028 318 kovalovska@gymlit.cz
Bi, Tv Mgr. Lucie Kozáková 286 028 312 kozakova@gymlit.cz
Ch Mgr. Jitka Krajčová 286 028 326 krajcova@gymlit.cz
Šj Mgr. Eva Kunovjánková 286 028 321 kunovjankova@gymlit.cz
Tv, Z Mgr. Jiří Landsdorf 286 028 313 landsdorf@gymlit.cz
Čj, Aj Bc. Nikola Maňasová 286 028 323 manasova@gymlit.cz
Aj Ing. Martina Marešová 286 028 330 maresova@gymlit.cz
Čj, Hv Mgr. Renata Moravcová 286 028 316 moravcova@gymlit.cz
Čj, D Mgr. Libuše Nejmanová 286 028 327 nejmanova@gymlit.cz
Aj, D, Ov, Zsv Mgr. Eliška Nováková 286 028 329 novakova@gymlit.cz
Vv Mgr. Renata Patová 286 028 325 patova@gymlit.cz
Čj, Vv Mgr. Petr Plachý 286 028 330 plachy@gymlit.cz
Ch, Ov, Zsv Mgr. Svatoslav Procházka 286 028 326 prochazka@gymlit.cz
F, M RNDr. Jitka Puchmajerová, Ph.D. 286 028 322 puchmajerova@gymlit.cz
Ivt, M RNDr. Iveta Rozumová 286 028 310 rozumova@gymlit.cz
Ov, Zsv Mgr. Blanka Růžičková 286 028 317 ruzickova@gymlit.cz
Hv Mgr. Lenka Říhová 286 028 316 rihova@gymlit.cz
Čj, Fj Mgr. Jaroslava Semrádová 286 028 327 semradova@gymlit.cz
M, Z Mgr. Zuzana Skokanová 286 028 310 skokanova@gymlit.cz
Čj, Zsv Mgr. Ilona Skolilová 286 028 311 skolilova@gymlit.cz
Čj, Hv PaedDr. Jana Sůrová 286 028 316 surova@gymlit.cz
M Mgr. Hana Šafaříková 286 028 328 safarikova@gymlit.cz
Aj, Ov, Zsv Mgr. Radim Širl 286 028 317 sirl@gymlit.cz
Aj, Tv Lucie Švejcarová 286 028 329 svejcarova@gymlit.cz
Aj, Tv Mgr. Veronika Váňová 286 028 329 vanova@gymlit.cz
Aj Mgr. Kateřina Volfová 286 028 329 volfová@gymlit.cz
Bi,Tv Mgr. Hana Vrbecká Procházková 286 028 313 prochazkova@gymlit.cz
Čj Mgr. Jana Vyhlídalová 286 028 314 vyhlidalova@gymlit.cz
Bi, Tv Mgr. Jiří Weiser 286 028 328 weiser@gymlit.cz
Ivt, Tv Mgr. Martin Weiser 286 028 313 m.weiser@gymlit.cz
F RNDr. Miroslava Wokounová 286 028 310 wokounova@gymlit.cz
Ch Ing. Ivana Zámečníková 286 028 326 zamecnikova@gymlit.cz
Aj Mgr. Jana Zeizingerová 286 028 314 zeizingerova@gymlit.cz
Technicko – hospodářští pracovníci
Funkce Jméno Tel/fax E-mail
asistentka ředitelky, pokladní Jana Horčičková 286 028 331 horcickova@gymlit.cz
vedoucí pro ekonomickou oblast,

ekonomka-rozpočtářka

Mgr. Nataliya Shved 286 028 319 shved@gymlit.cz
majetková účetní, finanční referentka Iva Benková 286 028 337 benkova@gymlit.cz
hospodářka Michaela Karbanová 286 028 333 karbanova@gymlit.cz
správce ICT ServerControl, s.r.o. 286 028 335 sit@gymlit.cz
vedoucí školní jídelny Eva Krýdová 286 028 320 krydova@gymlit.cz
technický správce budovy, školník Martin Najnar 777 425 920 najnar@gymlit.cz
recepční Hana Vokurková

Magda Weberová

recepce@gymlit.cz