Ředitelka PhDr. Jaroslava Najnarová 286 028 336 reditelka@gymlit.cz
Statutární zástupkyně ředitelky,
kontaktní osoba pro oblast GDPR
Mgr. Olga Kučerová 286 028 338 kucerova@gymlit.cz
Zástupkyně ředitelky PhDr. Dana Tobolková 286 028 339 tobolkova@gymlit.cz
 Výchovná a kariérní poradkyně Mgr. Hana Vrbecká Procházková 286 028 311 prochazkova@gymlit.cz
Školní metodička prevence Mgr. Jana Vyhlídalová 286 028 323 vyhlidalova@gymlit.cz
Koordinátorka pro environmentální výchovu Mgr. Zuzana Klopacz 286 028 328 klopacz@gymlit.cz
Koordinátorka pro nadané RNDr. Jitka Puchmajerová, Ph. D. 286 028 322 puchmajerova@gymlit.cz
Koordinátorka ŠVP Ing. Martina Marešová 286 028 330 maresova@gymlit.cz
Koordinátor ICT, systémový a grantový pracovník Mgr. Martin Feber 286 028 335 feber@gymlit.cz
Asistentka ředitelky, pokladní Jana Horčičková 286 028 331 horcickova@gymlit.cz
Majetková účetní, finanční referentka Iva Benková 286 028 337 benkova@gymlit.cz
Vedoucí pro ekonomickou oblast Ivana Čížková 286 028 332 cizkova@gymlit.cz
Hospodářka Michaela Karbanová 286 028 333 karbanova@gymlit.cz
Technický správce budovy, školník Martin Najnar 286 028 319
777 425 920
skolnik@gymlit.cz
Vedoucí školní jídelny Eva Krýdová 286 028 320 krydova@gymlit.cz
Recepční Hana Vokurková vokurkova@gymlit.cz
Adresa datové schránky vtydicc