>

Ředitelka PhDr. Jaroslava Najnarová 286 028 331 reditelka@gymlit.cz
Statutární zástupkyně ředitelky,
kontaktní osoba pro oblast GDPR
Mgr. Olga Kučerová 286 028 338 olga.kucerova@gymlit.cz
Zástupkyně ředitelky PhDr. Dana Hatschbach Tobolková 286 028 339 dana.hatschbach@gymlit.cz
Předsedkyně sekce cizích jazyků PhDr. Jitka Cihelková 286 028 329 jitka.cihelkova@gymlit.cz
Předseda humanitní sekce Mgr. Petr Plachý 286 028 330 petr.plachy@gymlit.cz
Předsedkyně matematicko-technologické sekce RNDr. Jana Dvořáková 286 028 310 jana.dvorakova@gymlit.cz
Předsedkyně přírodovědné sekce Mgr. Jitka Krajčová 286 028 326 jitka.krajcova@gymlit.cz
 Výchovná a kariérní poradkyně Mgr. Ilona Skolilová 286 028 311 ilona.skolilova@gymlit.cz
Výchovná poradkyně pro nižší stupeň gymnázia Mgr. Veronika Kolesárová 286 028 311 veronika.kolesarova@gymlit.cz
Školní metodička prevence Mgr. Jana Vyhlídalová 286 028 314 jana.vyhlidalova@gymlit.cz
Koordinátorka pro environmentální výchovu Mgr. Zuzana Klopacz 286 028 328 zuzana.klopacz@gymlit.cz
Koordinátorka pro nadané RNDr. Jitka Puchmajerová, Ph. D. 286 028 322 jitka.puchmajerova@gymlit.cz
Koordinátorka ŠVP Ing. Martina Marešová 286 028 330 martina.maresova@gymlit.cz
Koordinátor multi-kulturní výchovy Mgr. Svatoslav Procházka 286 028 326 svatoslav.prochazka@gymlit.cz
Koordinátor ICT
Mgr. Martin Weiser 286 028 335 martin.weiser@gymlit.cz
Asistentka ředitelky, pokladní Jana Horčičková 286 028 331 jana.horcickova@gymlit.cz
Majetková účetní, finanční referentka Iva Benková 286 028 337 iva.benkova@gymlit.cz
Vedoucí pro ekonomickou oblast, ekonomka – rozpočtářka Mgr. Natalyia Shved 286 028 319 natalyia.shved@gymlit.cz
Hospodářka Michaela Karbanová 286 028 333 michaela.karbanova@gymlit.cz
Technický správce budovy, školník Martin Najnar 777 425 920 skolnik@gymlit.cz
Vedoucí školní jídelny Eva Krýdová 286 028 320 eva.krydova@gymlit.cz
Recepční Hana Vokurková

Magda Weberová

recepce@gymlit.cz
Adresa datové schránky vtydicc