ŘeditelkaPhDr. Jaroslava Najnarová286 028 336reditelka@gymlit.cz
Statutární zástupkyně ředitelky,
kontaktní osoba pro oblast GDPR
Mgr. Olga Kučerová286 028 338kucerova@gymlit.cz
Zástupkyně ředitelkyPhDr. Dana Tobolková286 028 339tobolkova@gymlit.cz
 Výchovná a kariérní poradkyněMgr. Hana Vrbecká Procházková286 028 311prochazkova@gymlit.cz
Školní metodička prevenceMgr. Jana Vyhlídalová286 028 323vyhlidalova@gymlit.cz
Koordinátorka pro environmentální výchovuMgr. Zuzana Klopacz286 028 328klopacz@gymlit.cz
Koordinátorka pro nadanéRNDr. Jitka Puchmajerová, Ph. D.286 028 322puchmajerova@gymlit.cz
Koordinátorka ŠVPIng. Martina Marešová286 028 330maresova@gymlit.cz
Koordinátor ICT, systémový a grantový pracovníkMgr. Martin Feber286 028 335feber@gymlit.cz
Asistentka ředitelky, pokladníJana Horčičková286 028 331horcickova@gymlit.cz
Majetková účetní, finanční referentkaIva Benková286 028 337benkova@gymlit.cz
Vedoucí pro ekonomickou oblastIvana Čížková286 028 332cizkova@gymlit.cz
HospodářkaMichaela Karbanová286 028 333karbanova@gymlit.cz
Technický správce budovy, školníkMartin Najnar286 028 319
777 425 920
skolnik@gymlit.cz
Vedoucí školní jídelnyEva Krýdová286 028 320krydova@gymlit.cz
RecepčníMgr. Nataliya Shved

Hana Vokurková

recepce@gymlit.cz
Adresa datové schránkyvtydicc