Oslavy 45.výročí založení školy

 

Ve středu 5.6. 2019 proběhly v areálu školy velkolepé oslavy 45. výročí jejího založení.

K této významné události přišli žákům a všem zaměstnancům poblahopřát také vzácní hosté – zástupci zřizovatele školy, tj. MHMP, v čele s radním pro školství PhDr. Vítem Šimralem, ředitelkou odboru školství, mládeže a sportu Mgr. Lenkou Němcovou a vedoucí oddělení regionálního školství Bc. Janou Vlásenkovou a dále MČ Praha 9 zastupující starosta Ing. Jan Jarolím –  kteří jim oficiálně předali hodnotný narozeninový dar – zrekonstruovanou budovu včetně nově vybavených vnitřních prostor.

Na úvod slavnostního ceremoniálu před hlavní budovou zazněla píseň Gaudeamus igitur v podání všech učitelů a žáků školy. Po krátkých proslovech ředitelky školy PhDr. Jaroslavy Kuchařové, Mgr. Němcové a PhDr. Šimrala byly slavnostně symbolicky zasazeny dva stromy (Quercus bimundorum Crimschmidt), které škole jako sponzorský dar věnovala Ing. Markéta Pešičková.

Po slavnostním přestřižení pamětní stuhy před hlavním vchodem provedla ředitelka školy delegaci hostů, mezi něž se připojily i členky Školské rady vedené předsedkyní Rady rodičů paní JUDr. Barbarou Červenkovou, prostorami školy. Současně byl na pódiu instalovaném na školním hřišti  zahájen velmi bohatý a pestrý kulturní program, který několik měsíců nacvičovali žáci se svými učiteli. Diváci zaslouženým potleskem odměňovali pěvecká, divadelní i taneční vystoupení. Neobvyklým způsobem se zapojili i učitelé školy, kteří k této slavnostní události nacvičili taneční a pěvecká vystoupení, která si vysloužila bouřlivé ovace žáků i přítomných hostů z řad veřejnosti.

Do kulturního programu přispělo svými téměř profesionálními vystoupeními i několik hudebních skupin složených z bývalých žáků školy.

Součástí oslav byly i sportovní soutěže a štafetový běh v délce symbolických 45 okruhů hřiště a mnoho atrakcí u stánků na hřišti i v budově školy.

Výjimečnost dne potvrdila i řada někdy až dojemných setkání bývalých žáků s učiteli, bývalých spolužáků, kteří ve „svých kmenových“ třídách vzpomínali na léta prožitá na gymnáziu. Asi k největším překvapením dne patřila účast historicky prvního ředitele školy pana dr. Schmidta, který i přes svůj vysoký věk rozdával úsměvy, historky ze života školy a také rozhovory pro TV Gymlit a pro společnost UpVideo.cz  kameramana Davida Štrupa, který z dění celého slavnostního dne pořídil bohatý videozáznam.

Krásnou atmosféru dne dokreslovalo nádherné slunné počasí, jehož až přílišnou intenzitu vyrovnávalo skvělé chlazené občerstvení zajištěné provozovatelem školního bufetu Refresh Bistro panem Caltou.

Všichni účastníci oslav se shodli na tom, že průběh celého dne byl důstojný, velkolepý a nebývale programově bohatý. Organizátoři letošních oslav však berou tento úspěch jako vysoko nastavenou laťku a již dnes promýšlejí nápady pro pořádání oslav 50. narozenin školy v roce 2024. Ať tedy budoucích pět let provázejí žáky i zaměstnance školy úspěchy, dobrá nálada a pocit z dobře vykonané práce!

PaedDr. Jana Sůrová

Reportáž z 5.6.2019

 

Rozhovor s PhDr. Milošem Schmidtem

 

Záznam předtančení