ŠVP platné od 1. 9. 2022

Moje, tvoje, naše škola

Naše škola v Evropě

Komentáře Moje, tvoje naše škola; Naše škola v Evropě


ŠVP platné pro primy školního roku 2020/21 a následující přijaté ročníky

ŠVP platné pro první ročníky středoškolského vzdělávání  školního roku 2020/21 a následující přijaté ročníky


ŠVP vyšší gymnázium 2017

ŠVP nižší gymnázium 2017

ŠVP – úpravy platné od školního roku 2019/20 – vyšší gymnázium

ŠVP – úpravy platné od školního roku 2019/20 – nižší gymnázium

ŠVP – úpravy platné od školního roku 2019/20 – komentáře – nižší gymnázium

ŠVP – úpravy platné od školního roku 2019/20 – komentáře – vyšší gymnázium


Směrnice pro poškozené učebnice

Směrnice na opatření ke zmírnění inflace, příloha 1 a 2


Školní řád platný od 1. 9. 2022


Provozní řád ŠJ platný od 1. 9. 2022

Dodatek k Provoznímu řádu


Výroční zpráva 2012-2013

Výroční zpráva 2013-2014

Výroční zpráva 2014-2015

Výroční zpráva 2015-2016

Výroční zpráva 2016-2017

Výroční zpráva 2017-2018

Výroční zpráva 2018-2019

Výroční zpráva 2019-2020

Výroční zpráva 2020-2021

Výroční zpráva 2021-2022


Zřizovací listina

Usnesení


Rozpočet

Výhled na rok 2021/22

Rozbor hospodaření za 1. pololetí 2021

Rozbor hospodaření za rok 2020 + komentář

Rozpočet – podrobný plán výnosů a nákladů PO na rok 2022