ŠVP platné od 1. 9. 2022

Moje, tvoje, naše škola

Naše škola v Evropě

Komentáře Moje, tvoje naše škola; Naše škola v Evropě


ŠVP platné pro primy školního roku 2020/21 a následující přijaté ročníky

ŠVP platné pro první ročníky středoškolského vzdělávání  školního roku 2020/21 a následující přijaté ročníky


 

Směrnice pro poškozené učebnice

Směrnice na opatření ke zmírnění inflace, příloha 1 a 2


Školní řád platný od 1. 9. 2022


Provozní řád ŠJ platný od 1. 9. 2022

Dodatek k Provoznímu řádu


Výroční zpráva 2012-2013

Výroční zpráva 2013-2014

Výroční zpráva 2014-2015

Výroční zpráva 2015-2016

Výroční zpráva 2016-2017

Výroční zpráva 2017-2018

Výroční zpráva 2018-2019

Výroční zpráva 2019-2020

Výroční zpráva 2020-2021

Výroční zpráva 2021-2022

Výroční zpráva 2022-2023


Zřizovací listina

 


Rozpočet

Rozbor hospodaření za rok 2023 za hlavní a doplňkovou činnost.

Stanovisko k finančnímu vypořádání a roční uzávěrce 2022

Rozpočet – podrobný plán výnosů a nákladů PO na rok 2022

Schválení účetní uzávěrky za rok 2022