ŠVP platné pro primy školního roku 2020/21 a následující přijaté ročníky

ŠVP platné pro první ročníky střední školy školního roku 2020/21 a následující přijaté ročníky


ŠVP vyšší gymnázium 2017

ŠVP nižší gymnázium 2017

ŠVP – úpravy platné od školního roku 2019/20 – vyšší gymnázium

ŠVP – úpravy platné od školního roku 2019/20 – nižší gymnázium

ŠVP – úpravy platné od školního roku 2019/20 – komentáře – nižší gymnázium

ŠVP – úpravy platné od školního roku 2019/20 – komentáře – vyšší gymnázium


Směrnice pro poškozené učebnice


Školní řád platný od 9. 9. 2020

Školní řád platný od 1. 2. 2021


Provozní řád ŠJ platný od 1. 9. 2020

Dodatek k Provoznímu řádu ŠJ


Výroční zpráva 2012-2013

Výroční zpráva 2013-2014

Výroční zpráva 2014-2015

Výroční zpráva 2015-2016

Výroční zpráva 2016-2017

Výroční zpráva 2017-2018

Výroční zpráva 2018-2019

Výroční zpráva 2019-2020


Zřizovací listina


Rozpočet

Výhled na rok 2021/22

Rozbor hospodaření za 1. pololetí 2021

Rozbor hospodaření za rok 2020 + komentář