Oznámení pověřence

V souladu s Čl. 37 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR) oznamujeme, že pověřence pro ochranu osobních údajů pro Gymnázium, Praha 9, Litoměřická 721, IČO 613 87 061 vykonává:

Mgr. Eva Šmídová

Moore Czech Republic s.r.o.

Karolinská 661/4

186 00 Praha 8

tel.: 731 609 403

email: consultant@moore-czech.cz

Informace o tom, které osobní údaje jsou o jednotlivých subjektech osobních údajů zpracovávány, jsou k nahlédnutí u vedení školy.