Na škole působí výchovná a kariérní poradkyně Mgr. Hana Vrbecká Procházková, školní metodička prevence Mgr. Jana Vyhlídalová a koordinátorka pro nadané RNDr. Jitka Puchmajerová, Ph.D.

Konzultační hodiny ve školním roce 2021/22
Výchovná a kariérní poradkyně

 

Mgr. Hana Vrbecká Procházková pondělí: 8:00 – 8:45, 10:50 – 11:35

úterý a středa: 13:35 – 14:20

pátek: 8:55 – 9:40

mimo konzultační hodiny po předchozí domluvě: prochazkova@gymlit.cz

Koordinátorka pro nadané RNDr. Jitka Puchmajerová, Ph.D. středa: 7:10 – 7:55

po telefonické domluvě  – tel.: 286 028 322

 Školní metodička prevence  Mgr. Jana Vyhlídalová pondělí: 12:40 – 13:25

úterý: 11:45 – 12:30

mimo konzultační hodiny po předchozí domluvě:
vyhlidalova@gymlit.cz
tel.: 286 028 323


Školní preventivní program


Koordinátor ICT – Mgr. Martin Weiser (weisermZAVgymlit.cz)

ICT plán pro rok 2019, 2020, 2021 k nahlédnutí v kanceláři asistentky ředitelky školy


Koordinátorka environmentální výchovy – Mgr. Zuzana Klopacz (klopaczZAVgymlit.cz)