Na škole působí výchovná a kariérní poradkyně Mgr. Hana Vrbecká Procházková, školní metodička prevence Mgr. Jana Vyhlídalová a koordinátorka pro nadané RNDr. Jitka Puchmajerová, Ph.D.

Nově od 1. 9. 2022 také psychoterapeut Mgr. Marek Palma.

Konzultační hodiny ve školním roce 2022/23
Výchovná a kariérní poradkyně

 

Mgr. Hana Vrbecká Procházková

(sexty až oktávy, čtyřleté studium)

 

—————–

Mgr. Ilona Skolilová

(primy až kvinty)

úterý 10:55 – 11:40; čtvrtek 10:00 – 10:45;

pátek 10:00 – 10:45.

 

mimo konzultační hodiny po předchozí domluvě: prochazkova@gymlit.cz

————————————–

pondělí 13:40 – 14:25; úterý 11:50 – 12:35;
čtvrtek 13:40 – 14:25
mimo konzultační hodiny po předchozí domluvě: skolilova@gymlit.cz
Koordinátorka pro nadané RNDr. Jitka Puchmajerová, Ph.D. pondělí 10:55 – 11:40

po telefonické domluvě  – tel.: 286 028 322

puchmajerova@gymlit.cz

 Školní metodička prevence  Mgr. Jana Vyhlídalová  

pondělí: 11:50 – 12:35 a 13:40 – 14:25

mimo konzultační hodiny po předchozí domluvě:
vyhlidalova@gymlit.cz
tel.: 286 028 314

Školní psychoterapeut Mgr. Marek Palma úterý: 9 – 12 hodin (kabinet 141)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Školní preventivní program

 

Koordinátorka ICT – Mgr. Olga Kučerová (kucerovaZAVgymlit.cz)

ICT plán pro rok 2019, 2020, 2021, 2022 k nahlédnutí v kanceláři asistentky ředitelky školy


Koordinátorka environmentální výchovy – Mgr. Zuzana Klopacz (klopaczZAVgymlit.cz)

Koordinátor multikulturní výchovy – Mgr. Svatoslav Procházka (prochazkaZAVgymlit.cz)