Na škole působí výchovná poradkyně Mgr. Veronika Kolesárová, výchovná a kariérní poradkyně Mgr. Ilona Skolilová, školní metodička prevence Mgr. Jana Vyhlídalová, koordinátorka pro nadané RNDr. Jitka Puchmajerová, Ph.D. a psychoterapeut Mgr. Marek Palma

 

Konzultační hodiny ve školním roce 2023/24
Výchovné a kariérní poradkyně

 

Mgr. Ilona Skolilová

(sexty až oktávy, čtyřleté studium)

 


Mgr. Veronika Kolesárová

(primy až kvinty)

pondělí 8.00 – 8.45

úterý 12:45 – 13:30

čtvrtek 10:55 – 11:40

mimo konzultační hodiny po předchozí domluvě: ilona.skolilova@gymlit.cz


pondělí  12.45 – 13.30
úterý 10.00 – 10:45
čtvrtek 10.00 – 10.45
mimo konzultační hodiny po předchozí domluvě: veronika.kolesarova@gymlit.cz
Koordinátorka pro nadané RNDr. Jitka Puchmajerová, Ph.D. pondělí 13.40 – 14.25

mimo konzultační hodiny po předchozí domluvě:

jitka.puchmajerova@gymlit.cz

tel.: 286 028 322

 Školní metodička prevence  Mgr. Jana Vyhlídalová  

úterý: 13.40 – 14. 25

středa 8.55 – 9.40

mimo konzultační hodiny po předchozí domluvě:
jana.vyhlidalova@gymlit.cz
tel.: 286 028 314

Školní psychoterapeut Mgr. Marek Palma úterý: 9 – 13.30 hodin (kabinet 141)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Školní preventivní program ve školním roce 2023/2024 :  ŠPP_23

 

Koordinátor ICT – Mgr. Martin Weiser (martin.weiserZAVgymlit.cz)

ICT plán pro rok 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 k nahlédnutí v kanceláři asistentky ředitelky školy


Koordinátorka environmentální výchovy – Mgr. Zuzana Klopacz (zuzana.klopaczZAVgymlit.cz)

Koordinátor multikulturní výchovy – Mgr. Svatoslav Procházka (svatoslav.prochazkaZAVgymlit.cz)