Na škole působí výchovná a kariérní poradkyně Mgr. Hana Vrbecká Procházková, školní metodička prevence Mgr. Jana Vyhlídalová a koordinátorka pro nadané RNDr. Jitka Puchmajerová, Ph.D.

Konzultační hodiny ve školním roce 2019/20
Výchovná a kariérní poradkyně

 

Mgr. Hana Vrbecká Procházková po 11:45 -⁠ 12:30

st 11:45 -⁠ 12:30; 14:30 -⁠ 15:15

čt 11:45 -⁠ 12:30
lze i mimo konzultační hodiny po předchozí domluvě: prochazkova@gymlit.cz

Koordinátorka pro nadané RNDr. Jitka Puchmajerová, Ph.D. po telefonické domluvě  – tel.: 286 028 322
 Školní metodička prevence  Mgr. Jana Vyhlídalová pondělí 11:45 – 12:30

pátek 8:00 – 8:45

nebo po telefonické domluvě

– tel.: 286 028 323

Minimální preventivní program

 

Koordinátor ICT – Mgr. Martin Feber (feberZAVgymlit.cz)

ICT plán 2018

ICT plán pro rok 2019 k nahlédnutí v kanceláři asistentky ředitelky školy

 

Koordinátorka environmentální výchovy – Mgr. Zuzana Klopacz (klopaczZAVgymlit.cz)