Budova a vybavení

Škola je umístěna v klidném prostředí s parkem nedaleko Prosecké vyhlídky. Součástí areálu školy tvoří rozsáhlá sportoviště, environmentální badatelské centrum a letní víceúčelový pavilon. Celý školní areál je nově oplocen.

Třídy

Každá třída má svoji kmenovou učebnu, v učebnách je k dispozici počítač s dataprojektorem, ve 12 učebnách je interaktivní tabule. Toto vybavení umožňuje vyučujícím kdykoliv využít multimediální techniku a efektivně využívat elektronickou třídní knihu. K dispozici jsou také mobilní tabletové učebny pro další zapojení digitálních technologií do výuky. Od školního roku 2022/2023 škola disponuje moderně a nadstandardně vybavenými dvěma Centry interaktivního vzdělávání (CIV) určenými k výuce informatiky.

Celý prostor školy je pokryt wi-fi signálem, k dispozici pro žáky je i projekt „eduroam“, cílem tohoto projektu je vybudovaní roamingového prostředí mezi evropskými výzkumnými a vzdělávacími institucemi. Uživatelé se mohou prostřednictvím školního účtu připojit k bezdrátové síti kteréhokoliv člena projektu, tj. i v zahraničí.

Laboratoře a odborné učebny

Přírodovědné předměty jsou vyučovány v odborných učebnách a laboratořích. Učebna chemie, biologie i fyziky je nově zrekonstruována, stejně jako laboratoře chemie a biologie, plánujeme rekonstrukci laboratoře fyziky. Laboratoře jsou vybaveny šestnácti samostatnými pracovními místy pro pokusy, sbírky přírodovědných předmětů obsahují množství pomůcek pro výuku, včetně moderních měřicích přístrojů např. systém Vernier. Laboratoř fyziky je vybavena i počítači pro žáky. V naší škole jsou také dvě počítačové učebny – CIV s dataprojektory, žáci mohou po domluvě tyto učebny navštěvovat pro soukromé účely. Výuka jazyků probíhá v jedné ze tří jazykových učeben, k dispozici je i učebna hudební a výtvarné výchovy.

Sportoviště

Gymnázium se řadí mezi nejlépe vybavené školy pro sportovní vyžití žáků. Žáci mohou v rámci Školního sportovního klubu využívat sportoviště ve volném čase. Je zde k dispozici hřiště s umělou trávou 40 krát 20 m pro odbíjenou, basketbal i malou kopanou; dále stadion, který má 250 m dlouhou běžeckou dráhu s umělým povrchem se 130 m dlouhou rovinkou. Uprostřed stadionu je hřiště s umělým povrchem použitelné pro malou kopanou, tři kurty pro tenis a odbíjenou, které by bylo možné využít i pro basketbal. Je zde také sektor pro skok vysoký a daleký s umělým povrchem a sektor pro vrh koulí. Nově bylo vybudováno hřiště na softball, t- ball. Kromě ploch s umělým povrchem je také možné využívat ještě hřiště s asfaltovým povrchem pro basketbal a odbíjenou. Pro uspořádání turnajů lze využívat souběžně čtyři kurty s umělým povrchem a jeden kurt s asfaltovým povrchem pro odbíjenou a dvě hřiště pro basketbal, z toho jedno s asfaltovým povrchem. Škola sjednává pronájem sportovišť i tělocvičen s jednotlivými sportovními kluby i jednotlivci.

Školní knihovna

Žácii mohou navštěvovat také školní knihovnu, ve které se nachází mnoho zajímavých titulů. Najdete zde knihy do povinné četby, slovníky, různorodou poezii a prózu a další… Nezapomeňte navštívit také naše anglické oddělení knihovny!

Školní jídelna

Školní jídelna je nově vybavena nábytkem, samozřejmostí je on-line výběr jídla.