• Zpracování prováděcí dokumentace pro letní víceúčelový pavilon

Dne 22. 9. 2020 vyhlásila ředitelka školy výzvu k podání nabídky o veřejnou zakázku malého rozsahu.

Vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu – Zpracování prováděcí dokumentace pro letní víceúčelový pavilon  

  • Vybudování environmentálního a relaxačního centra při Gymnáziu, Praha 9, Litoměřická 726 – výzva ukončena

Dne 3. 6. 2020 vyhlásila ředitelka školy výzvu k podání nabídky o veřejnou zakázku malého rozsahu.

Vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu – Environmentální a relaxační centrum při Gymnáziu, Praha 9, Litoměřická 726, slepý výkaz výměr, SOD

  • Systémové zabezpečení areálu a budovy při Gymnáziu, Praha 9, Litoměřická 726 – výzva ukončena

Dne 2. 4. 2020 vyhlásila ředitelka školy výzvu k podání nabídky o veřejnou zakázku malého rozsahu.

Vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu – Systémové zabezpečení areálu a budovy při Gymnáziu, Praha 9, Litoměřická 726, slepý výkaz výměr, SOD

  • Vypracování architektonické studie a projektu pro stavební povolení k letnímu víceúčelovému pavilonu – výzva ukončena.

Dne 6. 3. 2020 vyhlásila ředitelka školy výzvu k podání nabídky o veřejnou zakázku malého rozsahu.

Vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu – Vypracování architektonické studie a projektu pro stavební povolení k letnímu víceúčelovému pavilonu  

  • Nákup a montáž konvektomatu do školní kuchyně při Gymnáziu, Praha 9, Litoměřická 726 – výzva ukončena                                                                                                              

Dne 3. 3. 2020 vyhlásila ředitelka školy výzvu k podání nabídky o veřejnou zakázku malého rozsahu.

Vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu – Nákup a montáž konvektomatu do školní kuchyně při Gymnáziu, Praha 9, Litoměřická 726; slepý výkaz výměr; kupní smlouva

  • Pořízení tabletů a jejich příslušenství – výzva ukončena.

Dne 19. 12. 2019 vyhlásila ředitelka školy výzvu k podání nabídky o veřejnou zakázku malého rozsahu.

Vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu – Pořízení tabletové učebny; slepý výkaz výměr

  • Rekonstrukce učebny fyziky – výzva ukončena.

Dne 18. 10. 2019 vyhlásila ředitelka školy výzvu k podání nabídky o veřejnou zakázku malého rozsahu.

Vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu – Rekonstrukce učebny fyziky, slepý výkaz výměr, SOD

  • Výměna serverové infrastruktury a migrace dat – výzva ukončena.

Dne 25. 9. 2019 vyhlásila ředitelka školy výzvu k podání nabídky o veřejnou zakázku malého rozsahu.

Vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu – Výměna serverové infrastruktury a migrace dat, položkový rozpočet, SOD

  • Realizace arboristických prací (na katastrálním území Prosek č. parcely: 1372/10, 1372/18) – výzva ukončena

Dne 4. 9. 2019 vyhlásila ředitelka školy výzvu k podání nabídky o veřejnou zakázku malého rozsahu.

Vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu – Realizace arboristických prací (na katastrálním území Prosek č. parcely: 1372/10, 1372/18), slepý výkaz výměr, SOD, Dendrologický průzkum

  • Rekonstrukce obslužné rampy u školní jídelny a dodávka a montáž plechové garáže včetně terénních úprav – výzva ukončena.

Dne 15. 5. 2019 vyhlásila ředitelka školy výzvu k podání nabídky o veřejnou zakázku malého rozsahu.

Vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu – Rekonstrukce obslužné rampy u školní jídelny a dodávka a montáž plechové garáže včetně terénních úprav, slepý výkaz výměr – rampa, garáž a návrh smlouvy.

  • Výměna interiérových dveří včetně stavebních úprav – výzva ukončena.

Dne 16. 4. 2019 vyhlásila ředitelka školy výzvu k podání nabídky o veřejnou zakázku malého rozsahu.

Vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu – Výměna interiérových dveří včetně stavebních úprav včetně nevyplněné cenové kalkulace/slepý výkaz výměr/ a návrhu znění smlouvy.