Další informace o projektu zdeOd 1. 9. 2018 do 30. 6. 2021 je Gymnázium, Praha 9, Litoměřická 726 realizátorem projektu „Společně si rozumíme“ s registračním číslem CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0001271, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na podporu extrakurikulárních/rozvojových aktivit, spolupráci s rodiči žáků a spolupráci s veřejností.

Celková výše podpory činí 426 060,00 Kč.

 

 


Od 24. 5. 2018 do 31. 1. 2019 je Gymnázium, Praha 9, Litoměřická 726 realizátorem projektu „Rekonstrukce a modernizace laboratoře chemie“ s registračním číslem CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000424, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na zlepšení podmínek pro práci žáků.

Celková výše podpory činí 810 000 Kč.

 

 


Od 1. 2. 2020 do 31. 1. 2022 je Gymnázium, Praha 9, Litoměřická 726 realizátorem projektu „Šablony II“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_066/15236, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků, podporu extrakurikulárních/rozvojových aktivit, spolupráci s rodiči žáků a spolupráci s veřejností.

Celková výše podpory činí 1 804 854,00 Kč.


Od 1. 2. 2018 do 31. 1. 2020 je Gymnázium, Praha 9, Litoměřická 726 realizátorem projektu „Rozvoj vzdělávání na Gymnáziu Litoměřická“ s registračním číslem CZ.02.3X/0.0/0.0/16_042/0007778, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na další vzdělávání a osobnostně profesní rozvoj pedagogů.

Celková výše podpory činí 549 120,00 Kč.Název projektu: Výzva 54 GL
číslo výzvy 54
registrační číslo  projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_071/0002030

Zahájení realizace projektu: 1. 9. 2020

Ukončení realizace projektu: 31.12.2022

Od 1.9.2020 do 31. 12. 2022 je škola realizátorem projektu  Výzva 54 GL „ s registračním číslem CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_071/0002030, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti. 

Cílem výzvy je zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti. Vybrané projekty jsou zaměřeny na podporu základních a středních škol především ve vztahu vytváření inkluzivního prostředí škol a k začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem (dětí s OMJ). Realizace projektů přispěje k sociální soudržnosti, chápání a respektování sociokulturní rozmanitosti a vztahu k okolnímu prostředí, k porozumění a toleranci odlišných kultur.

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ a SŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin

Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání v oblasti práce s žáky s odlišným mateřským jazykem. Vzdělávání bude probíhat formou absolvování vzdělávacího programu DVPP akreditovaného v systému DVPP.

Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí ve školách

Cílem aktivity je rozvíjet komunikaci, sdílení zkušeností a dobré praxe školy s rodičovskou veřejností. Aktivita podporuje vytvoření prostoru pro otevřenou diskusi v oblasti přístupu školy k začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem, diskusí o tématech spojených s problematikou inkluze a rozvojem demokratické kultury a prezentaci školy v oblastech zaměření projektu.

Komunitně osvětová setkávání

Cílem této aktivity je podpořit inkluzivní klima a komunitní charakter školy. Škola zorganizuje volnočasové komunitní osvětové setkání s rodiči, přáteli školy a veřejností za pomoci odborníka nebo odborného týmu (organizace, spolku apod.). Děti ze školy se mohou do aktivity zapojit jako diváci nebo i jako samotní aktéři.

Třídní projekt jednorázový pro 1 třídu

 

Odkaz: https://www.penizeproprahu.cz/vyzva-c-54-zaclenovani-podpora-zaku-odlisnym-materskym-jazykem-ii/