Od 1. 9. 2018 do 30. 6. 2021 je Gymnázium, Praha 9, Litoměřická 726 realizátorem projektu „Společně si rozumíme“ s registračním číslem CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0001271, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na podporu extrakurikulárních/rozvojových aktivit, spolupráci s rodiči žáků a spolupráci s veřejností.

Celková výše podpory činí 426 060,00 Kč.

 

 


Od 24. 5. 2018 do 31. 1. 2019 je Gymnázium, Praha 9, Litoměřická 726 realizátorem projektu „Rekonstrukce a modernizace laboratoře chemie“ s registračním číslem CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000424, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na zlepšení podmínek pro práci žáků.

Celková výše podpory činí 810 000 Kč.

 

 


Od 1. 2. 2020 do 31. 1. 2022 je Gymnázium, Praha 9, Litoměřická 726 realizátorem projektu „Šablony II“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_066/15236, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků, podporu extrakurikulárních/rozvojových aktivit, spolupráci s rodiči žáků a spolupráci s veřejností.

Celková výše podpory činí 1 804 854,00 Kč.


Od 1. 2. 2018 do 31. 1. 2020 je Gymnázium, Praha 9, Litoměřická 726 realizátorem projektu „Rozvoj vzdělávání na Gymnáziu Litoměřická“ s registračním číslem CZ.02.3X/0.0/0.0/16_042/0007778, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na další vzdělávání a osobnostně profesní rozvoj pedagogů.

Celková výše podpory činí 549 120,00 Kč.