Vyzvedávání opravených testů

Vyzvedávání   opravených  testů ze 2. termínu přijímacích zkoušek nanečisto, který proběhl ve středu 2. 3. 2022, bude možné  od středy 9. 3. 2022 vždy od  8:00 do 15:00 v recepci školy  po předložení  registračního čísla  a dokladu o zaplacení v případě platby v hotovosti (v případě platby převodem doklad není třeba).

Termíny:

2. 2. 2022

(čtyřleté i osmileté studium)

zrušeno z důvodů nepříznivé epidemiologické situace
2. 3. 2022

(čtyřleté i osmileté studium)

14:30 – 17:30

 

Obsah testů z českého jazyka a matematiky bude tematicky vycházet z testů jednotných přijímacích zkoušek.

Pomůcky pro oba typy studia: rýsovací a psací potřeby – černě nebo modře píšící propisovací tužka, nepoužívejte gumovací pera ani bělítka!

Přihlášky:

Přihlašování na 2. termín přijímacích zkoušek nanečisto bylo ukončeno.

Na 2. termín byli převedeni všichni zájemci z 1. termínu, kteří neposlali informaci, že se 2.termínu účastnit nechtějí. Registrační čísla přidělená pro 1. termín přijímacích zkoušek nanečisto, zůstávají v platnosti i pro 2.termín.

V případě nepříznivé epidemiologické situace si škola vyhrazuje právo zrušit konání přijímacích zkoušek nanečisto.

Cena:

čtyřleté i osmileté studium: 500 Kč za jeden termín

Platba je možná až po přihlášení uchazeče

  • předem na účet školy 4607620247/5500 (do zprávy pro příjemce uveďte ZNN1 (termín 2. 2. 2022) nebo ZNN2 (termín 2. 3. 2022) a příjmení a jméno účastníka zkoušek) – preferovaná varianta
    • v případě účasti na 1. termínu PZNN nezasílat – termín byl zrušen
    • v případě účasti na 2. termínu PZNN nutno platbu zaslat v termínu od 23. 2. do 2.3. 2022
  • v hotovosti před zahájením v den zkoušek nanečisto. Pro případnou platbu v hotovosti bude pokladna v bočním vchodu školy otevřena vždy pouze v den zkoušky od 13:00 do 14:00.

Případné dotazy lze zaslat na email kucerova@gymlit.cz nebo volat na telefonní čísla 286 028 338, 286 028 339, 286 028 331