Naše gymnázium v tomto školním roce nabídlo zájemcům o studium den otevřených dveří ve dvou termínech  – ve středu 12. 12. 2018 a ve středu 9. 1. 2019,  vždy od 17:00. Účastníci si mohli prohlédnout prostory školy včetně odborných učeben, pobavit se u fyzikálních či chemických pokusů nebo si zasoutěžit ve znalostech z matematiky, společenských věd, jazyků, zeměpisu či biologie.