Naše gymnázium v tomto školním roce nabídlo zájemcům o studium den otevřených dveří ve dvou termínech  – ve středu 11. 12. 2019 a ve středu 8. 1. 2020,  vždy od 17:00. Účastníci si mohli prohlédnout prostory školy včetně odborných učeben, pobavit se u fyzikálních či chemických pokusů nebo si zasoutěžit ve znalostech z matematiky, společenských věd, jazyků, zeměpisu či biologie.