Slavnostní setkání žáků a studentů Prahy 9

Ve čtvrtek 20.6. se zástupci našeho gymnázia zúčastnili slavnostního setkání žáků a studentů Prahy 9, kteří se nominovali na Olympiádu dětí a mládeže v Českých Budějovicích. Setkání pořádané úřadem městské části Praha 9 se konalo v prostorách O2 arény a úspěšným žákům zde byly krom gratulace předány i drobné dárky a upomínkové předměty. Za naši školu se […]

Další úspěchy našich studentů

Naši studenti jsou úspěšní nejen v obvodních kolech soutěží, ale i v celopražských, a dokonce postupují do kol celostátních. Jedná se o Dominiku Novotnou ze třídy 8.G, která postoupila do celostátního kola Olympiády v českém jazyce. Bohužel se nemohla celostátního kola zúčastnit. Ale Klára Bartošová ze 6. F se nejen celostátního kola Dějepisné olympiády zúčastnila, ale obsadila velice […]

Slavnostní předávání diplomů

18. 6. 2024 se mnozí naši žáci, úspěšní řešitelé předmětových soutěží Prahy 9, zúčastnili slavnostního předávání diplomů a drobných odměn v Kulturním domě v Kyjích. Jednalo se o tyto žáky: Tomáš Fučík 1.G, Klára Bartošová 6.F, Tereza Čípová 7.F, Kateřina Krutská 2.G, Jakub Smetana 2.A, Tereza Kubínová 5.F, Karel Kvapil 6.F, Jakub Feix 7.F, Adéla Vobořilová […]

Muzikál The Fame

Naše studentky Kristýna Habartová a Karolína Pajpachová na prknech Divadla Hybernia Dne 12. 6. 2024 se vybraní žáci ze tříd 4.F, 1.A a 6.F účastnili dopoledního studentského muzikálového představení. Vynikající výkony v něm předvedly i dvě naše žákyně, kterým přejeme mnoho zdaru v jejich uměleckých činnostech. Mgr. Lenka Říhová

GYMLIT získal prestižní titul!

S nadšením oznamujeme, že naše gymnázium Litoměřická získalo nejvyšší certifikaci mezinárodního programu Ekoškola – Zelená cesta!  Naše cesta k Zelené certifikaci nebyla jednoduchá ani krátká, ale díky společnému úsilí jsme dosáhli tohoto významného milníku. Děkujeme všem, kteří se na tomto úspěchu podíleli, ať už s námi šli jen krátký úsek nebo nás podporovali po celou […]

Sportovní den 12. 6. 2024 na devítce – 3. místo

Žáci druhého stupně našeho gymnázia obsadili celkově krásné třetí místo na sportovním dni Prahy 9, konaném 12. 6. 2024 v areálu AC Sparta Praha na Podvinném mlýně. Soutěžilo se v míčových sportech a atletických disciplínách. Děkujeme za vzornou reprezentaci. https://www.facebook.com/praha9dobraadresa/videos/1917894432058729 Sportovní den MČ P9  

Český den proti rakovině 2024 a reportáž v ČT

V květnu se naši žáci zúčastnili celorepublikové sbírky Český den proti rakovině, jejíž letošní ročník byl zaměřen na prevenci rakoviny prsu. Žákům se během jediného dne podařilo vybrat skvělých 357.826 Kč a umístili jsme se jako druhá nejúspěšnější škola v ČR. Opravdu moc děkujeme všem, kteří se do sbírky zapojili, obzvláště pak žákům, kterým se podařilo vybrat […]

Úspěch v jazykové soutěži ze španělského jazyka

Úspěch v jazykové soutěži ze španělského jazyka S velkou radostí sdělujeme, že ve čtvrtek 30. května 2024 se náš žák Daniel Huňa ze třídy 4.G zúčastnil ústředního kola jazykové soutěže ve španělském jazyce a umístil se na krásném 3. místě v kategorii ZŠ/VG II. Gratulujeme k velkému úspěchu a děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy. Za španělský jazyk Jana Bátrlová […]