DOD

Zveme všechny zájemce na den otevřených dveří, který se koná 11. 12. 2019 a 8. 1. 2020 od 17 do 19 hodin.

Přihlašování na 1. termín přijímacích zkoušek nanečisto (5. 2. 2020)

Přihlašování na 1. termín přijímacích zkoušek nanečisto (5. 2. 2020) bylo zahájeno. Formulář pro přihlášení naleznete zde. Podrobnější informace o přijímacích zkouškách nanečisto jsou k dispozici v sekci Uchazeči – Zkoušky nanečisto.

Rozsvěcení vánočního stromu

5.12. proběhl 2. ročník rozsvěcení vánočního stromu na GymLitu, akce byla doprovázena sborovým zpěvem 1.F a 1.G, kytarou a klavírem. Akci organizovala Michaela Kutnohorská ze 7.F, které tímto děkujeme za nápad a jeho následnou realizaci! Rok 2019     Rok 2018

Simulované soudní jednání

Nadační fond O2 – čerpání

Díky úspěchu školního týmu TV Gymlit na FebioFestu byla škole poskytnuta dotace ve výši 20 tis. Kč na rozvoj projektové výuky a nových forem vzdělávání v informatice. Čerpání nadačního příspěvku bude realizováno nákupem interaktivních stavebnic mikropočítačů Arduino, robotů Ozobot a dalších. Tyto stavebnice budou využívány v rámci projektové výuky informatiky s multipředmětovým přesahem, především pak do hodin fyziky, chemie, biologie nebo výuky cizích jazyků. Jedná se o moderní výukové pomůcky, které studenty nenásilnou formou přivedou k výuce programování, logického myšlení a manuální zručnosti. Množství projektů realizovatelných pomocí těchto pomůcek je takřka nekonečné.   Mgr. Martin Feber ICT […]

Schola Pragensis – momentky z proběhnuvší výstavy

Srdečně zveme všechny zájemce o studium na Gymlitu na dny otevřených dveří, věříme, že jsme je nalákali i na veletrhu pražských SŠ Schola Pragensis, který probíhal od čtvrtka 29. 11. do soboty 30. 11. 2019.

Školní fakta

95

Přijetí na VŠ (%)

660

Počet studentů

100

Pokrytí Wi-Fi (%)

22000

Počet absolventů

Úspěchy školy

Pražský Glóbus

Dne 18. 11. – 20. 11. 2019 se žáci našeho gymnázia zúčastnili celopražského kola v geografické soutěži Pražský Glóbus na Stanici přírodovědců DDM hlav
Čtěte více

Giving Tuesday

Ve dnech 2. - 4. 12. 2019 se konala na naší škole dobročinná sbírka Adopce na dálku v rámci celosvětového projektu Giving Tuesday. Ve spolupráci s Ar
Čtěte více

Krajské kolo soutěže Pišqworky

Krajské kolo soutěže Pišqworky se konalo na konci listopadu a také naše škola v něm měla své zástupce – Tomáše Antoše, Petra Miláčka, Antonína Hejného
Čtěte více

Kontaktujte nás

Jsme státní gymnázium, které v roce 2019 oslaví 45. výročí založení a těší se dobré pověsti. S dvaceti třídami patříme ke spíše větším středním školám. Studium u nás je buď čtyřleté, nebo osmileté, oba dva typy studia probíhají podle školního vzdělávacího programu, který najdete na těchto stránkách.

Naši partneři