ZÁŘÍ
Zahájení školního roku – nástup žáků1. 9. 2021
Burza učebnic2. 9. 2020 od 13:00
Adaptační kurz v Holanech (1.A, 1.B)6. 9. – 8. 9. 2021
Adaptační kurz v Holanech (1.F, 1.G)8. 9. – 10. 9. 2021
Fotografování tříd14. 9. 2021
Ředitelské volno27. 9. 2021
ŘÍJEN
Podzimní prázdniny27. – 29. 10. 2021
LISTOPAD
Třídní schůzky 10. 11. 2021
PROSINEC
Den otevřených dveří8. 12. 2021
Vánoční akademie20. 12. 2021
Vánoční prázdniny23. 12. 2021 – 2. 1. 2022
LEDEN
Den otevřených dveří5. 1. 2022
Start přípravných kurzů (online)12. 1. 2022
Uzavření klasifikace24. 1. 2022
Maturitní  a imatrikulační ples29. 1. 2022
Ukončení 1.pololetí31. 1. 2022
ÚNOR
Přijímací zkoušky nanečisto (1. termín)2. 2. 2022
Pololetní prázdniny4. 2. 2022
BŘEZEN
Přijímací zkoušky nanečisto (2. termín)2. 3. 2022
 Jarní prázdniny14. 3. – 18. 3. 2022
DUBEN
Profilová část maturitní zkoušky (písemné práce, praktické zkoušky)bude upřesněno
Přijímací zkoušky – 4leté studium (zadáváno CERMATem)bude upřesněno
Přijímací zkoušky – 8leté studium (zadáváno CERMATem)bude upřesněno
Velikonoční prázdniny 14. 4. 2022
Třídní schůzky20. 4. 2022
Uzavření klasifikace (maturanti)26. 4. 2022
Poslední zvonění, ukončení šk. roku (maturanti)29. 4. 2022
KVĚTEN
Společná část maturitní zkoušky (didaktické testy – zadáváno CERMATem)2. – 6. 5. 2022
Náhradní termín přijímacích zkoušek (zadáváno CERMATem)bude upřesněno
Dny přípravy na maturitu9. – 13.  5. 2022
Ústní zkoušky profilové části maturitní zkoušky16. – 27. 5. 2022
Testování devátých tříd (4.F, 4.G) – malá maturita16. – 27. 5. 2022
ČERVEN
Předávání maturitních vysvědčení1. 6. 2022
Třídní schůzky (nově přijaté první ročníky)22. 6. 2022
 Uzavření klasifikace23. 6. 2022
Školní exkurze27. a 28. 6. 2022
Sportovní den školy29. 6. 2022
Ukončení šk. roku – vydávání vysvědčení30. 6. 2022
ČERVENEC, SRPEN
Hlavní prázdniny1. 7. – 31. 8. 2022