ZÁŘÍ
Zahájení školního roku – nástup žáků 1. 9. 2022
Burza učebnic 2. 9. 2022
Odlet vybraných žáků do Španělska v rámci projektu Erasmus+ 3. 9. 2022
Ústní maturitní zkoušky 5. 9. 2022
Adaptační kurz v Holanech (1.A, 1.F, 1.G) 6. 9. – 9. 9. 2022
Fotografování tříd 13. 9. 2022
ŘÍJEN
Projektový den, den přípravy na maturitu 6. 10. 2022
Podzimní prázdniny 26. – 27. 10. 2022
LISTOPAD
Projektový den, den přípravy na maturitu 2. 11. 2022
Ředitelské volno  18. 11. 2022
Třídní schůzky 23. 11. 2022
Schola Pragensis 24. 11. – 26. 11. 2022
PROSINEC
Den otevřených dveří 7. 12. 2022
Projektový půlden, půlden přípravy na maturitu 13. 12. 2022
Vánoční akademie 21.12.2022
Vánoční prázdniny 23. 12. 2022 – 2. 1. 2023
LEDEN
Den otevřených dveří 11. 1. 2023
Start přípravných kurzů 18. 1. 2023
Odlet vybraných žákyň do Španělska v rámci projektu Erasmus+ bude upřesněno
Uzavření klasifikace 24. 1. 2023
Maturitní ples 28. 1. 2023
Ukončení 1.pololetí, vydání výpisu vysvědčení 31. 1. 2023
ÚNOR
Pololetní prázdniny 3. 2 2023
 Jarní prázdniny 6. 2. – 12. 2. 2023
Přijímací zkoušky nanečisto (1. termín) 15. 2. 2023
Projektový půlden, půlden přípravy na maturitu 16. 2. 2022
Odevzdání projektových prací příslušných tříd 28. 2. 2023
BŘEZEN
Projektové dny, dny přípravy na maturitu 9. 3. -10. 3. 2022
Přijímací zkoušky nanečisto (2. termín) 15. 3. 2023
DUBEN
Profilová část maturitní zkoušky (písemné práce, případně praktické zkoušky ICT) 11. – 14. 4. 2023
Přijímací zkoušky – 4leté studium (zadáváno CERMATem); kulturní minimum 13., 14. 4. 2023
Přijímací zkoušky – 8leté studium (zadáváno CERMATem) 17., 18. 4. 2023
Velikonoční prázdniny  6. 4. 2023
Třídní schůzky 19. 4. 2023
Uzavření klasifikace – maturanti 26. 4. 2023
Poslední zvonění, ukončení šk. roku (maturanti) 28. 4. 2023
KVĚTEN
Společná část maturitní zkoušky (didaktické testy – zadáváno CERMATem) květen 2023
Náhradní termín přijímacích zkoušek (zadáváno CERMATem) 10., 11. 5. 2023
Ústní zkoušky profilové části maturitní zkoušky 16. 5. – 26. 5. 2023
Testování devátých tříd (4.F, 4.G) – tzv. malá maturita 16. 5. – 26. 5. 2023
Předávání maturitních vysvědčení 31. 5. 2023
ČERVEN
Oslavy padesátého výročí založení školy 6. 6. 2023
Třídní schůzky (nově přijaté první ročníky) 21. 6. 2023
 Uzavření klasifikace 23. 6. 2023
Školní exkurze 28. 6. 2023
Sportovní den školy 29. 6. 2023
Ukončení šk. roku – vydávání vysvědčení 30. 6. 2023
ČERVENEC, SRPEN
Hlavní prázdniny 1. 7. – 3. 9. 2023