ZÁŘÍ
Zahájení školního roku – nástup žáků 1. 9. 2021
Burza učebnic 2. 9. 2020 od 13:00
Adaptační kurz v Holanech (1.A, 1.B) 6. 9. – 8. 9. 2021
Adaptační kurz v Holanech (1.F, 1.G) 8. 9. – 10. 9. 2021
Fotografování tříd 14. 9. 2021
Ředitelské volno 27. 9. 2021
ŘÍJEN
Podzimní prázdniny 27. – 29. 10. 2021
LISTOPAD
Třídní schůzky  10. 11. 2021
PROSINEC
Den otevřených dveří (virtuální) 8. 12. 2021
Vánoční akademie
Vánoční prázdniny 23. 12. 2021 – 2. 1. 2022
LEDEN
Den otevřených dveří 5. 1. 2022
Start přípravných kurzů 12. 1. 2022
Uzavření klasifikace 24. 1. 2022
Ukončení 1.pololetí 31. 1. 2022
ÚNOR
Přijímací zkoušky nanečisto (1. termín) zrušeno
Pololetní prázdniny 4. 2. 2022
BŘEZEN
Přijímací zkoušky nanečisto (2. termín) 2. 3. 2022
 Jarní prázdniny 14. 3. – 18. 3. 2022
DUBEN
Profilová část maturitní zkoušky (písemné práce, praktické zkoušky) 19. – 21. 4. 2022
Přijímací zkoušky – 4leté studium (zadáváno CERMATem) 12. a 13. 4. 2022
Přijímací zkoušky – 8leté studium (zadáváno CERMATem) 19. a 20. 4. 2022
Velikonoční prázdniny  14. 4. 2022
Třídní schůzky 20. 4. 2022
Uzavření klasifikace (maturanti) 26. 4. 2022
Poslední zvonění, ukončení šk. roku (maturanti) 29. 4. 2022
Maturitní  a imatrikulační ples 30. 4. 2022
KVĚTEN
Společná část maturitní zkoušky (didaktické testy – zadáváno CERMATem) 2. – 6. 5. 2022
Náhradní termín přijímacích zkoušek (zadáváno CERMATem) 10. a 11. 5. 2022
Dny přípravy na maturitu 9. – 13.  5. 2022
Ústní zkoušky profilové části maturitní zkoušky 16. – 27. 5. 2022
Testování devátých tříd (4.F, 4.G) – malá maturita 23. – 27. 5. 2022
ČERVEN
Předávání maturitních vysvědčení 1. 6. 2022
Třídní schůzky (nově přijaté první ročníky) 22. 6. 2022
 Uzavření klasifikace 23. 6. 2022
Školní exkurze 27. a 28. 6. 2022
Sportovní den školy 29. 6. 2022
Ukončení šk. roku – vydávání vysvědčení 30. 6. 2022
ČERVENEC, SRPEN
Hlavní prázdniny 1. 7. – 31. 8. 2022