ZÁŘÍ
Zahájení školního roku – nástup žáků 4. 9. 2023
Ústní maturitní zkoušky 4. 9. 2023
Burza učebnic 5. 9. 2023
Poznávací zájezd Anglie 7. 9. – 17. 9. 2023
Sportovně – turistický kurz 7.F, 7.G 18.9. – 22.9. 2023
Adaptační kurz v Holanech (1.A, 1.F, 1.G) 11. 9. – 14. 9. 2023
Fotografování tříd a zaměstnanců 26. 9. 2023
Ředitelské volno 29. 9. 2023
ŘÍJEN
Poznávací zájezd Španělsko 1. 10. – 8. 10. 2023
Poznávací zájezd Francie 2. 10. – 6. 10. 2023
Zveřejnění témat projektových prací jednotlivých žáků 6. 10. 2023
Podzimní prázdniny 26. – 27. 10. 2023
LISTOPAD
Čtvrtletní pedagogická rada 15. 11. 2023
Třídní schůzky 15. 11. 2023
Schola Pragensis 23. 11. – 25. 11. 2023
PROSINEC
Exkurze – Terezín (kvarty) 6. 12. 2023
Den otevřených dveří 13. 12. 2023
Vánoční akademie 21. 12.2023
Ředitelské volno 22. 12. 2023
Vánoční prázdniny 27. 12. 2023 – 2. 1. 2024
LEDEN
Den otevřených dveří 10. 1. 2024
Lyžařský kurz 6.G 13. 1. – 20. 1. 2024
Lyžařský kurz 2.A 14. 1. – 21. 1. 2024
Start přípravných kurzů 17. 1. 2024
Uzavření klasifikace 23. 1. 2024
Pololetní pedagogická rada 24. 1. 2024
Projektové dny 25., 26. 1. 2024
Dny přípravy na maturitu 25., 26. 1. 2024
Maturitní ples 27. 1. 2024
Ukončení 1.pololetí, vydání výpisu vysvědčení 31. 1. 2024
Odevzdání projektových prací 31. 1. 2024
ÚNOR
Pololetní prázdniny 2. 2. 2024
Projektové dny 7. 2. – 9. 2. 2024
Dny přípravy na maturitu 7. 2. – 9. 2. 2024
 Jarní prázdniny 12. 2. – 16. 2. 2024
Přijímací zkoušky nanečisto (1. termín) 21. 2. 2024
BŘEZEN
Lyžařský kurz 6.F 2. 3. – 9. 3. 2024
Lyžařský kurz 2.G, 2.F 9. 3. – 16. 3. 2024
Přijímací zkoušky nanečisto (2. termín) 20. 3. 2024
Velikonoční prázdniny 28. 3. 2023
DUBEN
Profilová část maturitní zkoušky (písemné práce, případně praktické zkoušky ICT) termíny budou upřesněny do 12.1.2024
Přijímací zkoušky – 4leté studium (zadáváno CERMATem); kulturní minimum 12.4., 15. 4. 2024
Přijímací zkoušky – 8leté studium (zadáváno CERMATem) 16.4., 17 4. 2024
Pedagogická rada 10. 4. 2024
Třídní schůzky, volby zástupců rodičů a zletilých žáků do Školské rady 10. 4. 2024
Uzavření klasifikace – maturanti 25. 4. 2024
Poslední zvonění (maturanti) 26. 4. 2024
Náhradní termín přijímacích zkoušek (zadáváno CERMATem) 29.4., 30. 4. 2024
Vydání vysvědčení – maturanti 30. 4. 2024
KVĚTEN
Společná část maturitní zkoušky (didaktické testy – zadáváno CERMATem) 2.5. – 7. 5. 2024
Sportovně – turistický kurz – 3.A, 3.B 13.5. – 17. 5. 2024
Ústní zkoušky profilové části maturitní zkoušky 20. 5. – 31. 5. 2024
Testování kvart (4.F, 4.G) – tzv. malá maturita 20. 5. – 31. 5. 2024
ČERVEN
Předávání maturitních vysvědčení 5. 6. 2024
Třídní schůzky (nově přijaté první ročníky) 19. 6. 2024
 Uzavření klasifikace 21. 6. 2024
Závěrečná pedagogická rada 24. 6. 2024
Školní exkurze 26. 6. 2024
Sportovní den školy 27. 6. 2024
Ukončení šk. roku – vydávání vysvědčení 28. 6. 2024
ČERVENEC, SRPEN
Hlavní prázdniny 1. 7. – 30. 8. 2024