Aktuální složení Školské rady:
Mgr. Libuše Nejmanová, předsedkyně (za pedagogy)
RNDr. Jana Dvořáková (za pedagogy)
JUDr. Barbara Červenková (za zákonné zástupce)
Ing. Michaela Kosová (za zákonné zástupce)
Ing. Jarmila Bendová (za zřizovatele)
Mgr. Petr Daubner (za zřizovatele)