Společná (státní) část maturitní zkoušky

Informace naleznete na novamaturita.cz, kde si můžete zobrazit ilustrační testy a zadání.

Žák zde povinně volí předmět český jazyk a literatura, dále se rozhodne mezi cizím jazykem a matematikou.

Maturitní zkouška 2020 – státní část – cizí jazyky

 

Profilová (školní) část maturitní zkoušky

V profilové části žák volí znovu z výběru cizí jazyk a matematika ten předmět, který si nevybral ve státní části.

V souladu se zákonem 561/2004 Sb.,§ 79, odst. 3 je povinností žáka Gymnázia Litoměřická vykonat maturitní zkoušku z matematiky i cizího jazyka ve státní nebo profilové části.

Čtvrtá zkouška v profilové části je zcela na žákově výběru z nabídky předmětů pro profilovou část maturitní zkoušky.

V přílohách jsou zveřejněna maturitní témata, seznam literatury pro školní rok 2019/2020 a Hodnocení profilové části MZ 2020:

Školní seznam knih k maturitní zkoušce 2020

Předměty profilové části maturitní zkoušky 2020 – maturitní témata

Hodnocení profilové části maturitní zkoušky 2020

Příkaz ředitelky gymnázia ke konání maturitní zkoušky – MZ 2020

Příkaz ředitelky gymnázia, který stanovuje podmínky a termíny jednotlivých částí maturitní zkoušky v roce 2020 najdete zde: Prikaz_RS_MZ-2020

V Dodatku k Příkazu ředitelky gymnázia jsou stanoveny termíny písemných a praktických zkoušek profilové části maturitní zkoušky 2020.Dodatek_k_prikazu_MZ20

Rozpis písemné zkoušky z cizích jazyků a praktické zkoušky z IVT – profilová část

Rozpis_testu_Aj_4_6_2020

Rozpis_testu_Nj_Fj_Šj_zkouška_IVT_5_6_2020