Příkaz ředitelky gymnázia ke konání maturitní zkoušky – MZ 2023

Příkaz ředitelky gymnázia, který stanovuje podmínky a termíny jednotlivých částí maturitní zkoušky v roce 2022, najdete zde

Dodatek k Příkazu – zde

Maturitní témata

Maturitní témata pro školní rok 2022/2023 najdete zde: Maturitní témata pro školní rok 2022-2023

Kritéria hodnocení maturitní zkouškyzde

Informace k profilovým písemných pracím a praktické profilové zkoušce – MZ_23_ORGANIZACE PÍSEM. A PRAKTIC.ZK

Informace k didaktickým testům a ústní zkoušce –  MZ_2023_informace k didaktickým testům a ústní zkoušce.pdf

Předávání maturitních vysvědčení 31.5.2023 – Slavnostní předávání maturitních vysvědčení

 

Podzimní termín maturitní zkoušky 2023:

ústní zkouška profilové části MZ  (ČJL, AJ, F)  –  4. 9. 2023 od 11 hodin