Státní škola s více než pětačtyřicetiletou tradicí

Humanitní nebo přírodovědné zaměření od předmaturitního ročníku

Nadstandardní vybavení odborných učeben a laboratoří

Počítač s dataprojektorem nebo interaktivní tabulí v každé učebně

Projektové týdny

Tabletové učebny

Vlastní školní televize TV Gymlit

Nedaleko metra „C“

V klidném prostředí, park před školou

Wi-Fi i pro žáky 🙂

Milí a přátelští lidé

Příprava na zkoušky FCE/PET, výměnné a studijní zájezdy, seznamovací pobyt pro první ročníky, nepovinné předměty a kroužky, …