Díky partnerství naší školy s nakladatelstvím RF HOBBY spol. s.r.o. je nám každý měsíc (na náklady nakladatelství) zasíláno 20ks časopisu 21. století pro žáky. Mnohokrát děkujeme za tuto možnost a tím další rozvíjení všeobecných znalostí u našich žáků!

Časopis 21. století
měsíčník o vědě, technice a přírodě

  • náklad: 30 000 ks, 12 vydání do roka
  • počet předplatitelů: 10 000
  • 31 000 čtenářů ve věku 12 až 19 let (údaj z Media Projektu 2019 – http://www.unievydavatelu.cz/cs/home)
  • distribuce na Slovensko
  • distribuce do pražských gymnázií s přírodovědeckým zaměřením
  • vychází v polské a maďarské mutaci
  • na trhu od roku 2003
  • web: https://21stoleti.cz/