Pro média | Právnická fakulta UK

Simulované soudní jednání na PF UK

Žáci ze společenskovědních seminářů se jako každý rok zúčastnili simulovaného soudního jednání, které proběhlo v úterý 28. 11. 2023 ve cvičné soudní síni Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

Tři septimáni (D. Hladík, M. Bánský, M. Svoboda) si vyzkoušeli, jaké to je stát se na pár hodin váženým soudcem, další trojice přijala roli státních zástupců (M. Nečasová, B. Soukalová, F. Hamouz) a chybět samozřejmě nemohla trojice obhájkyň (Z. Šťávová, B. Berdychová, L. Ličková). Aby byl výčet klíčových aktérů kompletní, nesmíme zapomenout zmínit skvěle připraveného obžalovaného (O. Frýbert), dvojici oprávněně rozhořčených poškozených (A. Kuchařová, A. Česnek), dva věrohodné soudní znalce (T. Novotný, L. Růžička), pohotovou justiční stráž (J. Podlešák, J. Fator, O. Štaubr), několik seriózních i bulvárních novinářek (A. Nedvědová, Z. Škopková, N. Capůrková),… Celému jednání v soudní síni přihlížela veřejnost (= ostatní seminaristé).

Vše skvěle dokumentovala trojice žáků z TVGYMLIT (sextánka K. Veličková + její asistenti sekundáni V. Bundil a J. Skolil).

Poděkování si zaslouží jak všichni výše zmínění, tak dvojice studentů z PF UK, která naše žáky simulovaným soudním jednáním provázela.

Mgr. Ilona Skolilová a Mgr. Blanka Růžičková

Obsah obrázku oblečení, osoba, interiér, muž Popis byl vytvořen automaticky

Obsah obrázku oblečení, interiér, osoba, muž Popis byl vytvořen automaticky

Obsah obrázku oblečení, osoba, interiér, muž Popis byl vytvořen automaticky

Obsah obrázku oblečení, osoba, zeď, interiér Popis byl vytvořen automaticky

Obsah obrázku oblečení, osoba, interiér, žena Popis byl vytvořen automaticky

Obsah obrázku oblečení, osoba, interiér, zeď Popis byl vytvořen automaticky

Obsah obrázku interiér, oblečení, osoba, Konferenční sál Popis byl vytvořen automaticky

Obsah obrázku oblečení, interiér, zeď, osoba Popis byl vytvořen automaticky

Obsah obrázku zeď, oblečení, interiér, osoba Popis byl vytvořen automaticky

Obsah obrázku zeď, oblečení, osoba, interiér Popis byl vytvořen automaticky

Obsah obrázku oblečení, osoba, Lidská tvář, zeď Popis byl vytvořen automaticky

Obsah obrázku osoba, oblečení, Lidská tvář, zeď Popis byl vytvořen automaticky

Obsah obrázku oblečení, Lidská tvář, osoba, zeď Popis byl vytvořen automaticky

Obsah obrázku oblečení, osoba, Lidská tvář, interiér Popis byl vytvořen automaticky

Obsah obrázku oblečení, interiér, zeď, osoba Popis byl vytvořen automaticky

Obsah obrázku oblečení, interiér, osoba, zeď Popis byl vytvořen automaticky

Obsah obrázku oblečení, interiér, zeď, osoba Popis byl vytvořen automaticky

Obsah obrázku oblečení, osoba, boty, muž Popis byl vytvořen automaticky