První týden školního roku začal pro nově nastupující ročníky 4 letého i 8 letého studia adaptačním kurzem. Tradičně se konal v rekreačním středisku Aero Holany v krásné přírodě Českolipska.

Ve 3 dnech měli žáci možnost se blíže vzájemně poznat, nejen spolužáky ale i učitele. Žáci si nastavili vlastní pravidla pro fungování třídy, která se pak dodržují nejsnáze. Proběhly aktivity, ve kterých rozvíjeli dovednosti komunikace a kooperace, které zužitkují nejen při výuce, ale i při tvoření třídního kolektivu. Kreativně se žáci postavili ke tvorbě erbů, hymny, „živých sousoší“. Na kurzu jsme si našli čas a prostor pro diskuzi o obavách z přechodu na střední školu, efektivních metodách učení, zjišťovali jsme převládající druh jejich paměti. Připravili jsme i aktivitu, ve které starší první ročníky byli mladším primánům průvodcem a zároveň partnerem. Vzhledem ke krásnému slunnému počasí došlo i na vodní sporty a plavání.

Všechny činnosti jsme směřovali k tomu, aby přechod nováčků na náš Gymlit proběhl pohodově a aby se cítili jistě a bezpečně. Nakonec to dokládají i přiložené fotografie…

Mgr. Hana Vrbecká Procházková, vedoucí adaptačních kurzů