Ve dnech 2. – 4. 12. 2019 se celá naše škola zapojila do projektu Adopce na dálku. V tomto období jsme v rámci dobročinné akce Giving Tuesday vybrali 14 000 kč. Tento finanční prostředek byl posléze zaslán na podporu dvou dětí z Ugandy: dívka Nakamya Dianah a chlapec Kiyaga Luutu Benjamin. Tato částka pokryje jejich celoroční školné včetně školních pomůcek. Tímto také chceme poděkovat všem studentům a kolegům, kteří se této dobrovolné sbírky zúčastnili. Mgr. Josef Kosina a Mgr. Zuzana Klopacz.