Krajské kolo Fyzikální olympiády

Krajské kolo Fyzikální olympiády kategorií BCD proběhlo ve středu 27. 5. 2020 online formou. Do krajského kola postoupili z naší školy 4 žáci, zúčastnily se 3 žákyně, a to Adéla Žáková (5. G) v kategorii D a Michaela Šídová a Tereza Filipská (obě 6. G) v kategorii C. Michaela Šídová a Tereza Filipská se staly […]

Informace pro uchazeče, kteří na své přihlášce uvedli Gymnázium Litoměřická jako druhou školu

Uchazeči, kteří uvedli na přihlášce Gymnázium Litoměřická jako druhou školu, obdrží 9. 6. 2020 e-mailem evidenční číslo platné pro naši školu. Pod tímto číslem pak najdou výsledky přijímacího řízení. Čtyřleté studium bude zveřejněno nejpozději 16. 6. 2020, osmileté studium nejpozději 17. 6. 2020 v budově školy a na internetových stránkách Gymnázia Litoměřická.         […]

Důležité upozornění pro uchazeče – čestné prohlášení

Ještě jednou si dovoluji informovat zákonné zástupce našich uchazečů, že při vstupu do budovy školy vyžadujeme podepsané čestné prohlášení o neexistenci virového onemocnění. V případě, že uchazeč nepředloží v souladu s mimořádným opatřením ministerstva zdravotnictví podepsané čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění před prvním vstupem do budovy a neexistuje žádná možnost, jak by toto […]

Sportovní mapa žáků Gymlit

Nabízíme možnost podílet se na vzniku sportovní mapy – podle sportovních aktivit žáků Gymlitu. Smyslem je poskytnout inspiraci ostatním žákům, kde jsou vhodné podmínky pro provozování venkovních aktivit. Doporučení se mohou týkat i lokalit mimo Prahu. Vaše  stručné návrhy posílejte na knypl@gymlit.cz.  Mapa se v případě zájmu bude každý týden doplňovat. Předem děkujeme za aktivitu. […]