Návštěva našich žáků na MFF UK

Dne 21. 9. 2022 se vybraní zájemci o fyziku z maturitních ročníků zúčastnili speciální akce MFF UK pro fakultní školy. Žáci nahlédli na odborná pracoviště a seznámili se formou workshopů i přednášek s konkrétními pracovními projekty zúčastněných kateder. Během odpoledne diskutovali o klimatických změnách, překonávali sílu vakua, ovlivňovali záznamy seismografů či studovali kosmické zvětrávání. Organizátorům […]

Adaptační kurz v Holanech

Od úterý 6. 9. do pátku 9. 9. probíhal již tradiční Adaptační kurz v Holanech, který pro naše nové žáky prim a prvního ročníku pořádáme vždy na začátku školního roku. Hlavním cílem je, aby se navzájem poznali, spřátelili a připravili na své studium na Gymlitu. Tomu pomáhal náš zkušeným tým pedagogů – třídními počínaje a […]

GymLit nejlepší na Devítce:-)

Gymnázium Litoměřická zvítězilo ve vzdělávacích soutěžích na Praze 9! Dne 6. 6. 2022 se uskutečnilo pod záštitou DDM Praha 9 ve středisku H 55 v Hloubětíně slavnostní předávání diplomů za vzdělávací soutěže ve školním roce 2021/2022. Gymnázium Litoměřická se stalo nejúspěšnější školou na Praze 9 s celkem 24 žáky, kteří se umístili od prvního do třetího místa […]