Naše úspěšné volejbalové týmy

Tento týden začal boj o kvalifikaci do nejvyšší úrovně středoškolské volejbalové soutěže. Naše děvčata prvním kolem prošla velmi úspěšně a bez ztráty setu suverénně zvítězila. Chlapci po velmi bojové výkonu skončili v základním kole na 2. místě 🥈.Za úspěšnou reprezentaci školy všem upřímně blahopřejeme! Mgr. Zuzana Klopacz, vyučující tělesné výchovy

Gymlit v zářijové Devítce

Na startu do nového školního roku a nového desetiletí existence školy si článkem Gymnázium Litoměřická začíná další padesátku na straně 8 časopisu Devítka připomínáme slavnostní oslavu padesátých narozenin školy. Zavzpomínejte s námi na báječný červnový den! PaedDr. Jana Sůrová

Adaptační pobyt v Holanech 11. – 14. 9. 2023

Naši primáni a žáci prvního ročníku se od pondělí seznamují se svými kolektivy i třídními profesorkami a týmem našeho školního poradenského pracoviště v Holanech. Je pro ně připraveno mnoho zábavných i naučných, ale i sportovních aktivit, starají se o ně vynikající pedagogové. Naši noví žáci tak mají možnost zažít skvělé zážitky, což je vlastně už […]