Výsledky dotazníkového šetření technického zabezpečení žáků na online výuku

Dáváme k dispozici sumativní hodnocení dotazníkového šetření, výsledky velmi jednoznačně nasvědčují dobré vybavenosti žáků technickými prostředky pro případný opětovný provoz školy v online režimu. S těmi, kdo mají přístup k technice omezen či techniku nemají, se v případě potřeby domluvíme na jiných komunikačních kanálech. Děkujeme všem žákům/zákonným zástupcům za vyplnění dotazníku! ICT koordinátor Mgr. Martin […]

Adaptační kurz – zhodnocení

Děkuji všem účastníkům adaptačního kurzu za to, že projevili týmového ducha, nezalekli se výzev v mnoha podobách i s ohledem na aktuální situaci, a beze zbytku tak naplnili naši vizi, proč vlastně realizovat adaptační kurz. Všechny tři týmy – 1. F, 1. G a 1. A – byly skvělé! Děkuji všem kolegům, kteří připravili našim […]

Matematická olympiáda

Naše žákyně V. Budařová (loňská 5.G) a M. Šídová (loňská 6.G) se staly úspěšnými řešitelkami krajského kola Matematické olympiády, které se konalo vzhledem k epidemiologické situaci on-line až na konci června 2020. Oběma dívkám blahopřejeme. Doufáme, že se nejen MO uskuteční i v letošním školním roce…

Zahájení školního roku 2020/2021

Vážení rodiče, milí žáci, vzhledem k současné situaci chci všechny ujistit, že škola podnikla veškerá nezbytná hygienická opatření v souladu s manuálem MŠMT. Na určených místech společných prostor a v každé třídě bude k dispozici dezinfekce a úklid bude prováděn se zvýšenými hygienickými standardy. S pravidly k ochraně zdraví budou žáci seznámeni první den nástupu […]

Adaptační kurz

Adaptační kurz se bude konat, řiďte se prosím instrukcemi, které jsme rozesílali prostřednictvím e-mailové komunikace v půlce července. Upozorňujeme zákonné zástupce, že je třeba realizovat platbu nejpozději 27. 8. 2020. Děkujeme za pochopení. Těšíme se na nové žáky Gymlitu! PhDr. Jaroslava Kuchařová, ředitelka školy  

Informace pro nově přijaté žáky a jejich zákonné zástupce

V e-mailu, který škola odešle nejpozději do 31. 7. 2020, obdržíte informace k začátku školního roku, dále evidenční číslo, rozdělení do tříd a skupin druhého cizího jazyka. Upozorňujeme, že je nutné hned 1. 9. 2020 přinést vysvědčení z 5./9. třídy; 100,- Kč a 500,- Kč jako vratnou zálohu (čip, šatní skříňka), částku za obědy – […]

Krajské kolo Fyzikální olympiády

Krajské kolo Fyzikální olympiády kategorií BCD proběhlo ve středu 27. 5. 2020 online formou. Do krajského kola postoupili z naší školy 4 žáci, zúčastnily se 3 žákyně, a to Adéla Žáková (5. G) v kategorii D a Michaela Šídová a Tereza Filipská (obě 6. G) v kategorii C. Michaela Šídová a Tereza Filipská se staly […]