Školní kolo Biologické olympiády kategorie C, D

V pondělí 30. ledna 2023 proběhlo školní kolo Biologické olympiády kategorie C a D , tedy pro nižší gymnázium. Soutěže se zúčastnilo 16 žáků, u kterých se předpokládá zvýšený zájem  o přírodu a biologické disciplíny.  Žáci museli prokázat znalosti v určování druhů rostlin, živočichů, hub i lišejníků, orientaci v letošním tématu „Bezlesí“ a soutěž byla […]

Provoz recepce o jarních prázdninách – informace pro podávání přihlášek ke studiu

Recepce je o jarních prázdninách (6.2. – 10.2. 2023) v provozu každý den od 9.00 do 12.00 hodin. Prosíme zákonné zástupce uchazečů, aby přihlášky v tomto týdnu odevzdávali v době provozu recepce. V následujícím týdnu – tedy od 13. 2. 2023 je recepce v běžném provozu. Přihlášky přijímáme od 8.00 do 12.00 a od 12.30 […]

Matematická olympiáda kategorie B a C

Dne 24. 1. 2023 se konalo školní kolo Matematické olympiády kategorie B a C. Kategorii B vyhrál Ngoc Hung Nguyen (6.F), dalšími úspěšnými řešiteli byla Zuzana Holcová (6.F), Anna Noháčová (6.G) a Jakub Feix (6.F). V kategorii C byla nejúspěšnější Barbora Pauková (5.G), dalšími úspěšnými řešitelkami byly Barbora Salajová (5.G), Tereza Schmiedbergerová (1.A) a Tereza Kubínová (4.F). […]

Obvodní kolo Matematické olympiády

Ve středu 25. 1. 2023 se na našem gymnáziu konalo obvodní kolo Matematické olympiády, které se zúčastnilo 91 žáků 5. tříd a 22 žáků 9. tříd a kvart víceletých gymnázií. Na 1. místě kat. Z9 se umístila Tereza Kubínová(4.F), dalšími úspěšnými řešiteli z naší školy byli Kryštof Komzák (4.F) a Tomáš Souček (4.G). RNDr. Jana Dvořáková, […]

Technologická etika na gymnáziu 

V pondělí 9. ledna proběhla na společenskovědním semináři beseda na téma technologické etiky.  Za tímto účelem dorazil do školy PhDr. Juraj Hvorecký, Ph.D. z Filosofického ústavu Akademie věd ČR věnující se mj. palčivé problematice automatizace silniční dopravy či otázkám zapojení robotů v pečovatelských profesích. V rámci besedy se probralo i tzv. tramvajové dilema (Trolley problem), tentokrát však nikoli jen jako […]