V pátek 13. 12. 2019 přijela třída 3. F zazpívat a zahrát babičkám a dědečkům do domova  seniorů Bethesda v Praze 9. Účinkující pod vedením prof. Sůrové předvedli pestrý program složený z lidových koled, spirituálů, populárních vánočních písní, ale také muzikálových a folkových melodií. Skvělé výkony obecenstvo odměnilo dlouhým potleskem a slovy uznání. Nečekaným a velmi milým překvapením bylo předání novoročenek žáky všem přítomným seniorům, z nichž někteří jen těžko skrývali dojetí, i  personálu. Následné přátelské  rozhovory mezi příslušníky věkově vzdálených generací jen potvrdily potřebnost takovýchto akcí, které obohacují obě zúčastněné strany a které mládež učí úctě, empatii a zaslouženému respektu vůči stáří. Vystupování žáků, pěvecké i společenské, pochvalně hodnotila i třídní profesorka Mgr.Hana Vrbecká Procházková, která svou třídu na akci spolu s PaedDr.Sůrovou doprovodila. Přání „Kdykoli budete moci, přijeďte, rádi vás uvidíme a uslyšíme!“ je dokladem úspěšné reprezentace a propagace naší školy a žáci 3.F už plánují, kdy a s jakým repertoárem obyvatele Bethesdy zase potěší.