Ve středu 4.10. proběhla v jídelně školy beseda s Mgr. Ing. Dominikem Stroukalem, PhD. o kryptoměnách. Všech 77 účastnících se studentů se zájmem  poslouchalo přínosný výklad doplněný mnoha praktickými příklady z úst snad nejpovolanějšího člověka v této oblasti. Potvrzením toho byl pak strhující závěrečný potlesk a dotazy kladené ještě na odchodu přednášejícího.
Za Společenské vědy Blanka Růžičková.