Pro velký zájem z řad žáků proběhla na našem gymnáziu opět beseda s Dominikem Stroukalem z Národní ekonomické rady vlády tentokrát o ekonomických krizích („a jak v nich neprodělat kalhoty“). Poutavé vyprávění zkušeného odborníka obohatilo studenty bez ohledu na to, jak velkou povědomost o ekonomických problémech mají. Určitě budeme v této přínosné spolupráci i v budoucnu pokračovat.
Za společenské vědy Blanka Růžičková