V rámci právně-ekonomického semináře proběhla včera na našem gymnáziu beseda s našim bývalým studentem, JUDr. Jiřím Körblerem, soudcem odvolacího městského soudu v civilních věcech, který sdělil žákům své zkušenosti z dvacetileté praxe soudce a zodpověděl maturantům právně nelehké  otázky.
 Za společenské vědy Blanka Růžičková.