Projekty 2022/23  


Přihlašování k projektům bude probíhat v prostředí systému Moodle, který je dostupný na adrese dl.gymlit.cz

Pokud se dostanete u Vámi vybraného projektu na čekací listinu (což znamená, že je již kapacita tohoto projektu naplněna), zkuste se přihlásit na jiný projekt, na kterém bude ještě místo k zápisu.

Pokud bude jakýkoli problém s přihlášením k systému jako takovému prosím ověřte si, zda se dokážete s Vaším uživatelským jménem/heslem přihlásit do školní PC sítě. V případě nezdaru prosím kontaktujte mě (feber@gymlit.cz) nebo kolegu Tomeše (tomes@gymlit.cz) s dostatečným předstihem tak, abychom případné problémy vyřešili včas.

Návod k připojení


Harmonogram projektové činnosti žáků ve školním roce 2022/23 

Do 30.9. – volba témat a tvorba skupin žáků (3-5) v elektronickém přihlašovacím systému – viz mail Bakaláři

6.10. – 1. projektový blok – celý den – schůzky s vedoucími projektů, stanovení individuálních cílů, pravidel skupiny, založení projektových deníků, návrhy časových plánů, tvorba hypotéz, konzultace

2.11. – 2. projektový blok – celý den – zpracování teorie a metodiky projektu, revize časových plánů, konzultace

13.12. – 3. projektový blok  – půlden – konzultace, práce na projektu …

16.2. – 4. projektový blok – půlden – konzultace projektových prací, finalizace projektu …

28.2. – Odevzdání projektových prací a uzavření deníků

 

Průběžně:

  • samostatná práce,
  • metodický dohled vedoucího projektu formou online spolupráce či plánovaných prezenčních konzultací
  • vedení projektového deníku
  • zapojení externího odborníka
  • tvorba povinných výstupů

 

9.-10. 3. – 4. projektový blok – Prezentační dny

Do 31. 3.  – Zápis hodnocení, evaluace a autoevaluace

 


Výběr témat


Pokyny NG


Pokyny VG


Projektový list VG