Projekty 2023/24

Žákovský dotazník reflexe projektů

 

 

Nabídka projektů pro nepřihlášené žáky 2023/24

Harmonogram projektové činnosti žáků ve školním roce 2023/24 

 

do 15.9.   Přihlašování žákovských projektových témat. Přihláška ke stažení
Vytištěnou a vyplněnou přihlášku odevzdat (pouze o velké přestávce) p. prof. Cihelkové (kab. č. 402)

25.9. – 3.10. Přihlašování zbylých žáků k vypsaným učitelským tématům

cca 6.10.   Zveřejnění finálního seznamu přiřazených projektových témat k žákům

do 24. 1.   Samostatné řešení projektů, získání validních zdrojů, navržení způsobu řešení, oslovení externích odborníku (doporučeno), sepisování práce dle zadaných instrukcí, výroba výstupů …

25. – 26.1.   Projektové dny ve škole – konzultace a finalizace prací

31.1. Termín odevzdání projektových prací

7.2. Projektový den – finalizace prezentací

8. – 9.2. Prezentační dny – rozsah skupinových prezentací 15 min; jednotlivci 10 min

29. 2.  Termín finálního hodnocení

 

Hodnotící kritéria pro projekty

Hodnocení prezentací

 

Užitečné odkazy:

Vzorová projektová práce

Pravidla pro prezentace

Typografická pravidla odborných prací (pravopisná pravidla, členění textu)

Pravidla citací https://www.citace.com/